Vergadering verplaatst
Algemeen overleg

Bouwregelgeving en energiebesparing (wordt verschoven naar 22 februari 2018)

Algemeen overleg: "Bouwregelgeving en energiebesparing (wordt verschoven naar 22 februari 2018)"Deze vergadering is verplaatst naar 7 maart 2018
4e Herziene convocatie i.v.m. nieuwe datum; was: 14 februari 2018

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download 3e Herziene convo algemeen overleg Bouwregelgeving en energiebesparing d.d. 14 februari 2018