Algemeen overleg

Landbouw- en Visserijraad op 19 februari 2018

Algemeen overleg: "Landbouw- en Visserijraad op 19 februari 2018 "Deze vergadering is geweest
SPREEKTIJD PER FRACTIE 5 MINUTEN

Indien u naar aanleiding van het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad een VAO inclusief stemmingen wenst te voeren voorafgaand aan de Landbouw- en Visserijraad op maandag 19 februari 2018 dan dient u daartoe een vooraankondiging te doen tijdens de Regeling van Werkzaamheden op dinsdag 13 februari 2018.

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 februari 2018, over Landbouw- en Visserijraad van 19 februari 2018
Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad van 19 februari 2018

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

4
Reactie op verzoek commissie over de bevindingen van de Europese Rekenkamer (ERK) in het speciaal verslag van december 2017 met betrekking tot het effect van de vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Te behandelen: