Algemeen overleg : Discriminatie

De vergadering is geweest

14 februari 2018
10:00 - 12:00 uur
Locatie: Groen van Prinstererzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
2e Herziene agenda: Brieven inzake leeftijdsdiscriminatie zijn overgedragen aan de cie. SZW 

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • K.H. Ollongren
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • Voorzitter
  E. Ziengs (VVD)
 • J.J. (Jasper) van Dijk (SP)
 • G.J. (Gijs) van Dijk (PvdA)
 • J.M. Paternotte (D66)
 • N. Özütok (GroenLinks)
 • D. Yesilgöz-Zegerius (VVD)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • F. Azarkan (DENK)

Agendapunten

 1. 1

  Onderzoek 'Oorzaken en triggerfactoren moslimdiscriminatie in Nederland'

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Uitvoering van de motie van de leden Segers en Van Dam over een boetewet naar Duits model (Kamerstuk 30950-108)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Antwoorden op vragen van de commissie over de conceptreactie op de aanbevelingen uit de Universal Periodic Review (UPR) van 10 mei 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op moties ingediend tijdens het Algemeen Overleg Discriminatie van 22 juni 2017

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 februari 2018, over de uitspraken van een parlementariër dat mensen met een ander ras een lager IQ hebben

  Te behandelen:

  Loading data