Agendapunten

 1. Onderzoek 'Oorzaken en triggerfactoren moslimdiscriminatie in Nederland'

  Te behandelen:

 2. Uitvoering van de motie van de leden Segers en Van Dam over een boetewet naar Duits model (Kamerstuk 30950-108)

  Te behandelen:

 3. Antwoorden op vragen van de commissie over de conceptreactie op de aanbevelingen uit de Universal Periodic Review (UPR) van 10 mei 2017

  Te behandelen:

 4. Reactie op moties ingediend tijdens het Algemeen Overleg Discriminatie van 22 juni 2017

  Te behandelen:

 5. Reactie op het verzoek van het lid Klaver, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 6 februari 2018, over de uitspraken van een parlementariër dat mensen met een ander ras een lager IQ hebben

  Te behandelen: