Agendapunten

  1. GTS en TNO - leveringszekerheid, export en binnenlands gebruik van Gronings Kwaliteit gas (voortzetting van 17 juni 2018)