Agendapunten

 1. Beantwoording vragen commissie over de Veertigste Voortgangsrapportage (VGR 40) HSL-Zuid

  Te behandelen:

 2. Zevende voortgangsrapportage European Rail Traffic Management System (ERTMS)

  Te behandelen:

 3. Reactie op verzoek commissie over de brief van dhr. E. te S.over de onderwerpen Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO’s) en ERTMS

  Te behandelen:

 4. Voortgang Betuweroute

  Te behandelen:

 5. Nulmeting decentralisatie stoptreindiensten Limburg

  Te behandelen:

 6. Rapportage van de Auditdienst Rijk (ADR) over 40e voortgangsrapportage HSL-Zuid

  Te behandelen:

 7. Veertigste Voortgangsrapportage (VGR 40) HSL-Zuid

  Te behandelen:

 8. Beheer, onderhoud en vervanging van het spoor

  Te behandelen:

 9. Beantwoording vragen commissie over beheer, onderhoud en vervanging van het spoor

  Te behandelen:

 10. Halfjaarverantwoordingen NS en ProRail

  Te behandelen:

 11. Evaluatie winterweerprogramma en jaarrapportage verstoringen

  Te behandelen:

 12. Beantwoording vragen commissie over de zevende voortgangsrapportage ERTMS

  Te behandelen:

 13. Dienstregeling hoofdrailnet 2018

  Te behandelen:

 14. Budgetten voor beheer, onderhoud en vervanging van het spoor

  Te behandelen:

 15. European Rail Traffic Management System (ERTMS)

  Te behandelen:

 16. Stand van zaken spoorveiligheid

  Te behandelen:

 17. Reactie op het verzoek van het lid Gijs van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 november 2017, over het bericht dat Limburg en I&W overwegen de spoorlijn Eindhoven Düsseldorf aan te besteden

  Te behandelen:

 18. Algemene vergadering van aandeelhouders ProRail 24 november 2017

  Te behandelen:

 19. Vervoerplan NS 2018 en beheerplan ProRail 2018

  Te behandelen:

 20. IC Amsterdam - Brussel

  Te behandelen:

 21. Stand van zaken ten aanzien van de Eurostar treindienst tussen Amsterdam en Londen

  Te behandelen:

 22. Volgende PHS-corridors

  Te behandelen:

 23. Introductie IC Brussel over HSL-Zuid

  Te behandelen:

 24. wijzigingen in de prestatie-indicatoren voor NS per 2018

  Te behandelen: