Algemeen overleg

Spoor

Algemeen overleg: "Spoor"Deze vergadering is geweest
4e HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt toegevoegd*)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 4 minuten per fractie.

Het AO zal als volgt verlopen:
• termijn rapporteur ERTMS
• reactie staatssecretaris op rapporteur ERTMS
• 1e termijn Kamer
• 1e termijn staatssecretaris
• 2e termijn Kamer
• 2e termijn staatssecretaris

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Download Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 14 februari 2018, over Spoor
Convocatie commissieactiviteit
Download 4e herziene convocatie algemeen overleg Spoor d.d. 14 februari

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

17