Commissievergaderingen

Woensdag 13 maart 2024

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - STC Committee

Werkbezoek
Tjechië (besloten)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - DSCFC Visit

Werkbezoek
Boston, New Haven en New York (besloten)

Digitale Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Strategische procedurevergadering commissie Digitale Zaken

Strategische procedurevergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Toezicht en handhaving

Commissiedebat
Troelstrazaal

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Jaarrapportage Inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK)

Gesprek
Aletta Jacobszaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Selectie in het hbo en wo

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit (is verplaatst naar 25 april 2024)

Commissiedebat
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Groen van Prinstererzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:15 - 11:15 uur

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Klompézaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 11:00 - 12:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:15 - 12:00 uur

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 12:00 - 13:30 uur

Lunchsessie Staat van LNV (Marcus Bakkerkamer)

Gesprek
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Procedurevergadering Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Klompézaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:30 - 13:30 uur

CAVV-adviezen inzake de berechting van de misdaad van agressie en de consequenties van het oprichten van een alternatief tribunaal om de misdaad van agressie te berechten

Technische briefing
Aletta Jacobszaal

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Verzameldebat BES (verplaatst naar 2 april 2024)

Commissiedebat
(verplaatst)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Delegatievergadering werkbezoek meireces

Delegatievergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Artikel 100-bijdrage aan maritieme veiligheid in de Rode Zee

Technische briefing
Thorbeckezaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Halfgeleiderecosysteem(GEANNULEERD wegens onvoldoende aanmeldingen)

Technische briefing
Geannuleerd (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Wadden

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Bestuurlijke organisatie en democratie

Commissiedebat
Klompézaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2024 (Incidentele suppletoire begroting inzake tussentijdse herziening Meerjarig Financieel Kader)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Reikwijdte en Detailniveau Nationaal Programma Ruimte voor Defensie verplaatst naar 9 april

Technische briefing
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:30 - 15:30 uur

Nederlandse bijdrage aan veiligheidsarrangementen voor Oekraïne

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Technische briefing over nadeelcompensatie voor kolencentrales.(GEANNULEERD wegens onvoldoende aanmeldingen)

Technische briefing
Geannuleerd (besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 15:30 - 17:00 uur

Armoedebeleid en schuldhulpverlening

Technische briefing
Troelstrazaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 17:30 uur

Technische briefing Verzamelbrief Digitalisering (Kamerstuk 26643-1112).

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Financiën

Tijd vergadering 17:00 - 18:30 uur

Voortgangsrapportage Hersteloperatie Toeslagen periode september - december 2023

Technische briefing
Thorbeckezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 17:30 - 19:00 uur

Russisch perspectief op de oorlog in Oekraïne

Technische briefing
Troelstrazaal (besloten)