Procedurevergadering : Procedurevergadering Economische Zaken en Klimaat

De vergadering is geweest

13 maart 2024
12:00 - 13:00 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Deelnemers

 • J. Thijssen (GroenLinks-PvdA)
 • W.L. Postma (NSC)
 • A. Kisteman (VVD)
 • F.A. Zeedijk (NSC)
 • W.P.J. van Eijk (VVD)
 • S.C. Kröger (GroenLinks-PvdA)
 • C. Teunissen (PvdD)
 • R.J. White (GroenLinks-PvdA)
 • R.F. van Meetelen (PVV)
 • M. Koekkoek (Volt)
 • H. Vermeer (BBB)
 • C. Martens-America (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst particulieren

 3. 3

  Brievenlijst organisaties

 4. 4

  Verzoek Raad van State om kennismakingsgesprek

 5. 5

  Uitnodiging Gemeente Rotterdam, namens meerdere organisaties, voor gesprek/ontbijtsessie over energietransitie en netcongestie d.d. 20 maart 2024

 6. 6

  Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over onderzoek naar Porthos CCS

 7. 7

  Verlenging subsidieregeling Versterking cyberweerbaarheid

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Aankondiging verlenging regeling Versnelde Klimaatinvesteringen Industrie (VEKI)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgang kabinetsaanpak risicovolle strategische afhankelijkheden

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  De Nederlandse inzet ter versterking van het halfgeleiderecosysteem in geopolitiek uitdagende tijden

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgangsrapportage Strategische agenda Ondernemingsklimaat

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Inrichting van de governance en de uitvoering van het Actieplan Groene en Digitale Banen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Rapport evaluatie subsidierelatie ECP

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Nieuwe governance Nationaal Metrologisch Instituut VSL

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitwerking passage coalitieakkoord over het beschikbaar stellen EZK-financieringsinstrumenten voor het hele Koninkrijk

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 16. 16

  Evaluatie aangewezen instanties Metrologiewet

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  TEK (Regeling tegemoetkoming energiekosten) vorderingen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgang nationaal burgerforum klimaat en energiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitstel kabinetsreactie op WKR-advies voor Klimaatplan

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Besluit nadeelcompensatie Uniper

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek commissie over de brief “Reactie m.b.t. handelwijze Hollandse Energie Maatschappij (HEM)” van A. van A. te Heemstede

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voortgang projectprocedures nieuwbouw kerncentrales en programma Verbindingen Aanlanding Wind op Zee

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Openstelling SDE++ 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Definitief Programma Energiehoofdstructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050 editie 2

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Winter Briefing 2024 Task force monitoring ombouw laagcalorische gasmarkt in het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Rapport over Woningmarktontwikkelingen rondom het Groningenveld

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Verschillen, verduurzaming en dorpenaanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Adviezen SodM en TNO in het kader van vergunningaanvragen Schoonebeek

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op verzoek commissie om ambtelijke ondersteuning bij een werkbezoek aan Denemarken en Zweden

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Kabinetsappreciatie Witboek over opties voor het vergroten van de steun voor onderzoek en ontwikkeling waarbij technologieën met een potentieel voor tweeërlei (dual-use) gebruik betrokken zijn.

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Fiche: Herziening verordening screening buitenlandse directe investeringen

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken inzake de implementatie van het fit-for-55-pakket

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Formele Energieraad 4 maart 2024 (Kamerstuk 21501-33-1056)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda Raad voor Concurrentievermogen 7 maart 2024 (Kamerstuk 21501-30-596)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verslag informele Toerismeraad 19-20 februari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Appreciatie van het gewijzigd amendement van het lid Beckerman over het consulteren van werknemers over de regels rond om- en bijscholing en het binnen twee maanden informeren van de Tweede Kamer (Kamerstuk 36197-18)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Besluitvorming gaswinning onder Waddenzee vanuit Ternaard

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Reactie op verzoek commissie over de start van de arbitrageprocedure door Shell en ExxonMobil

  Te behandelen:

  Loading data