Agendapunten

 1. 1

  Werkprogramma 2024 Adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op advies van de Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp) over jaarstukken politieke partijen 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Eindrapportage Adviescommissie Versterken Weerbaarheid Democratische Rechtsorde

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Werkprogramma 2024 Raad voor het Openbaar Bestuur

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op het ROB-signalement 'Gezag herwinnen: over de gezagswaardigheid van het openbaar bestuur'

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op de motie van de leden Bromet en Inge van Dijk over het vergroten van de betrokkenheid van jongeren bij politieke besluitvorming (Kamerstuk 35925-VII-22)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voortgang Agenda Stad en Europese Agenda Stad

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Rapport NSOB 'Wie wordt gehoord? Dynamiek in het landschap van macht en tegenmacht'

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgang adviescommissie versterken weerbaarheid democratische rechtsorde

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanpak burgerparticipatie en burgerfora

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Antwoorden op vragen commissie over de Kabinetsreactie op de Atlas van afgehaakt Nederland (Kamerstuk 36200-VII-17)

  Te behandelen:

  Loading data