Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie LNV

De vergadering is geweest

13 maart 2024
11:15 - 12:00 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  D.J.G. Graus (PVV)
 • J.M. Nijhof-Leeuw (PVV)
 • L. Bromet (GroenLinks-PvdA)
 • A.A.H. van Campen (VVD)
 • W.J.H. Meulenkamp (VVD)
 • H. Holman (NSC)
 • T.C. (Tjeerd) de Groot (D66)
 • C.R. Pierik (BBB)
 • E.C. Vedder (CDA)
 • I. Kostic (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brieven van particulieren

 3. 3

  Brieven van organisaties

 4. 4

  Informatie Platform Slappe Bodem en Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen n.a.v. gesprek/informatiebijeenkomst over bodemdaling en funderingen d.d. 29 januari 2024

 5. 5

  Kennismaking Raad van State

  Besluit: De commissie heeft besloten om, gezamenlijk met de leden van de commissie I&W, een (hernieuwde) kennismaking te organiseren met de (Afdeling Advisering van de) Raad van State op 21 mei 2024 van 17.00 uur tot 18.30 uur. Deelname aan deze activiteit zal nog worden geïnventariseerd.
 6. 6

  Verslag Landbouw- en Visserijraad 26 februari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Gecombineerde opgave 2024, ecoregeling en GLB-tarieven

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Ontwikkelingen mestmarkt

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Departementaal Financieel Overzicht 2024-2028 van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Blauwtong: stand van zaken februari 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Rapport Verkenning en strategisch advies HCU

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Rapport ‘De Nederlandse agrarische sector in internationaal verband’

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Duurzaam voedselbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Antwoord op vragen commissie over Voorstel voor verschillende maatregelen tegen bijtincidenten door honden (Kamerstuk 28286-1322)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Antwoorden op vragen commissie over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met het stellen van brandveiligheidsvoorschriften (Kamerstuk 28286-1325)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Antwoorden op vragen commissie over de geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 26 februari 2024 (tweede deel) (Kamerstuk 21501-32-1617)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Impact Assessment Europese Natuurherstelverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Appreciatie ex ante evaluatie NPLG

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  RIVM Kennisupdate 'Ammoniak van Zee'

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Publicatie rapportages in het kader van het Programma stikstofreductie en natuurverbetering

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Beleidsreactie op evaluatie Exotenverordening en IPBES-rapport over invasieve exoten

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Eindverslag verkenning naar alternatieven voor de KDW in de wet

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Kabinetsreactie op de Agenda Natuurinclusief 2.0

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het beleidsterrein van LNV

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Overzicht activiteiten

  Plenaire Debatten:
  • Debat over de boerenprotesten in Nederland en de rest van Europa (aangevraagd door het lid Pierik (BBB) op 6 februari 2024)
  • Debat over de Natuurherstelverordening en de impactanalyse (aangevraagd door het lid Van Campen (VVD) op 5 maart 2024)

  Tweeminutendebatten:
  • ntb Tweeminutendebat Landbouw, Klimaat en Voedsel (CD 15/2)

  Geplande commissiedebatten en -overleggen:
  • ma 18-03-2024 14.00: Inbreng schriftelijk overleg Landbouw- en Visserijraad (25/26 maart)
  • di 02-04-2024 10.00: Inbreng schriftelijk overleg Informele Landbouw- en Visserijraad (7-9 april)
  • wo 09-04-2024 18.15 - 21.15: Commissiedebat EU-LNV
  • do 11-04-2024 16.30 - 22.15: Commissiedebat Mestbeleid
  • wo 17-04-2024 10.00 - 16.30: Commissiedebat Stikstof, NPLG en natuur
  • di 14-05-2024 17.00 - 21.00: Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen
  • wo 29-05-2024 13.00 - 17.00: Commissiedebat Zoönosen en dierziekten
  • wo 12-06-2024 13.30 - 17.30: Commissiedebat Dieren in de veehouderij
  • do 20-06-2024 13.30 - 18.30: Commissiedebat NVWA

  Ongeplande commissiedebatten:
  • Commissiedebat Dieren buiten de veehouderij (8 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Dierproeven (3 stukken op de agenda)
  • Commissiedebat Pacht (stukken op de agenda)
  • Notaoverleg Initiatiefnota van de leden Van der Plas en Eppink “Snel weg uit de stikstofcrisis" (Kamerstuk 36296)

  Overige commissieactiviteiten:
  • do 21-03-2024 10.00 - 11.30: Strategische procedurevergadering (besloten)
  • di 26-03-2024 16.30 - 17.30: Technische briefing Agenda natuurinclusief 2.0
  • di 02-04-2024 13.15 - 13.30: Petitieaanbieding over de wolf door Provincie Gelderland samen met bezorgde bestuurders, dierhouders en andere betrokkenen
  • do 04-04-2024 11.00 - 12.30: Technische briefing Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) inzake mestbeleid
  • do 04-04-2024 14.00 - 17.00: Rondetafelgesprek Wolf
  • ovb wo 10-04-2024 18.00 - 19.45: Technische briefing Toelichting PBL op haar rapport over het halen van de stikstof- en natuurdoelen
  ovb di 21-05-2024 17.00 - 18.30: Kennismaking met de Raad van State (besloten)
  • 09-09 t/m 13-09-2024: Werkbezoek Oostenrijk en Zwitserland (besloten)
   ntb: Technische briefing EU-Mercosurhandelsverdrag (samen met commissie BuHa-OS)
  • ntb: Werkbezoek Naturalis Biodiversity Centre (besloten)
 26. 26

  Voorgenomen invulling regelgeving dierwaardige veehouderij

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Informatieverzoek Impact Assessment Natuurherstelverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Informatieverzoek Impact Assessment Natuurherstelverordening

  Te behandelen:

  Loading data