Commissievergaderingen

Woensdag 11 mei 2022

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

NAVO PA - Visit of the Sub-Committee on Future Security and Defence Capabilities ( DSCFC)

Werkbezoek
Riga, Latvia & Tallinn, Estonia (besloten)

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

NAVO PA - Joint Visit Sub-Committee on Transatlantic Relations (PCTR) & Committee on Democracy and Security (CDS)

Werkbezoek
Den Haag (besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 15:00 uur

Arbeidsmarktbeleid in de zorg (datum gewijzigd; 6 juli 2022)

Commissiedebat
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Voorbereidende activiteiten voor werkbezoek Moldavië

Delegatievergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Politie

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 16:00 uur

Circulaire economie

Commissiedebat
Troelstrazaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 15:00 uur

GGZ / Maatschappelijke opvang / Suïcidepreventie

Commissiedebat
Thorbeckezaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Delegatie parlementariërs uit Kameroen

Gesprek
Klompézaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Staat van het Onderwijs 2022 met beleidsreactie

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 11:15 - 12:45 uur

Tiende Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag

Technische briefing
Klompézaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 11:15 - 13:30 uur

Europese Chips Act

Rondetafelgesprek
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Uitvoering van en het toezicht op sancties tegen Rusland

Technische briefing
Suze Groenewegzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek van het lid Maatoug (GroenLinks) om een schriftelijk overleg over voorgenomen indexaties van het minimumloon

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

21e Voortgangsrapportage Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 13:45 uur

Commissie Buitenlandse Zaken van de Riigikogu (parlement van Estland)

Gesprek
Suze Groenewegzaal (besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Auteursrecht (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel van wet van het lid Van Beukering-Huijbregts tot wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het toekennen van een adviesrecht aan het verantwoordingsorgaan en belanghebbendenorgaan voor het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid...

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de Wet inburgering 2021 in verband met aanpassing van het overgangsrecht (36078)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Fiche: Richtlijn gepaste zorgvuldigheidsverplichting voor ondernemingen

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Faciliteren van seksualiteit en intimiteit voor mensen met een beperking: een inventarisatie van de ondersteuningsmogelijkheden in Nederland

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Jaarwisseling (verplaatst naar 12 mei 2022)

Commissiedebat
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 14:30 - 18:00 uur

Informatie- en werkafspraken tussen Tweede Kamer en Kabinet (tot nader order uitgesteld)

Commissiedebat
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Toerisme

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Minister President Armenië

Gesprek
Thorbeckezaal (besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 16:00 - 18:30 uur

Gevolgen oorlog Oekraïne voor Nederlands bedrijfsleven

Commissiedebat
Klompézaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek schriftelijk overleg over deelname aan Global Compact on Migration (GCM)

E-mailprocedure
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Verzoek aan leden naar aanleiding van situatie Ter Apel

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 18:00 - 21:00 uur

Vuurwerk

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal