Commissievergaderingen

Donderdag 7 december 2017

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

IPU - 12th Summit of Women Speakers of Parliament

Werkbezoek
Cochabamba (Bolivia) (besloten)

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa en West-Europese Unie

Tijd vergadering 09:00 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Equality and Non-Discrimination

Vergadering
Parijs (besloten)

contactgroep België

Tijd vergadering 09:30 - 09:45 uur

Constituerende vergadering contactgroep België

Constituerende vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

contactgroep België

Tijd vergadering 09:45 - 10:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Scheepvaart

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:45 uur

Horizontale privacy

Rondetafelgesprek
Klompezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Herziening Warmtewet

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Gesprek met de Nationale Ombudsman, de heer Reinier van Zutphen, over de digitale berichtenbox Mijn Overheid.

Gesprek
Suze Groenewegzaal

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 15:00 uur

Jaarlijkse “7 December” herdenking op donderdag 7 december 2017

Werkbezoek
Geannuleerd Schaarsbergen

Defensie

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Aletta Jacobszaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 11:45 uur

Constituerende vergadering Europese Zaken (verkiezing van een voorzitter en een ondervoorzitter)

Constituerende vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Stand van zaken experimenten Participatiewet (organisator: het lid Voortman)

Bijzondere procedure
Aletta Jacobszaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:45 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en sport (XVI) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 34845-XVI

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) - 34845-XV

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34845-XIII)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het...

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Gesprek met de vice-minister voor energie van Litouwen

Gesprek
Groen van Prinstererzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 12:45 - 13:00 uur

Verkiezing van een ondervoorzitter

Constituerende vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 13:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:30 - 13:45 uur

Verkiezing van voorzitter en ondervoorzitter van de commissie

Constituerende vergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

contactgroep Duitsland

Tijd vergadering 13:30 - 14:00 uur

Constituerende vergadering Contactgroep Duitsland

Constituerende vergadering
Suze Groenewegzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 13:30 - 17:00 uur

RSJ-rapport 'Van detineren naar re-integreren'

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:45 - 14:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2017

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (34845-VI)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Toelichting op het advies van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) inzake vakbekwaamheidsbouwwerk

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaten Ministerie van Defensie (X) 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Defensie

Tijd vergadering 14:00 - 16:00 uur

Verwerving F-35

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Najaarsnota 2017

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Uitvoeringswet verordening overlegging openbare documenten (34803)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Periodiek overleg met de Algemene Rekenkamer

Gesprek
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 14:30 - 17:30 uur

Leefomgeving (verplaatst naar 14 december)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Heer Zefzafi inzake politiek gedetineerden in Marokko.

Bijzondere procedure
Klompezaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Basisregistratie Personen en paspoorten (is verplaatst naar 13 december 2017)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 15:30 - 17:00 uur

MER Lelystad Airport (vervolg op 23 november)

Technische briefing
Suze Groenewegzaal (besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 17:00 uur

Aanbieding rapport 'Freedom of Thought' van Humanistisch Verbond

Bijzondere procedure
Klompezaal (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Inwerkingtreding wijzigingsbesluit Luchthavenindelingbesluit Schiphol

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)