Agendapunten

  1. Verkiezing van een ondervoorzitter van de commissie

    De commissie kiest het lid Voordewind tot haar ondervoorzitter.