Agendapunten

  1. Gesprek met de Nationale Ombudsman over de diigitale berichtenbox Mijn Overheid.

    Gesprek met de Nationale Ombudsman, de heer Reinier van Zutphen, over de digitale berichtenbox Mijn Overheid, ter voorbereiding van een nog te plannen plenair debat met de staatssecretaris van Financiën over dit onderwerp.