Debat geweest
7 december 2017 | 10:00 - 11:00
Gesprek

Gesprek met de Nationale Ombudsman, de heer Reinier van Zutphen, over de digitale berichtenbox Mijn Overheid.

Gesprek: "Gesprek met de Nationale Ombudsman, de heer Reinier van Zutphen, over de digitale berichtenbox Mijn Overheid. "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Herziene convocatie gesprek met de Nationale Ombudsman, de heer Reinier van Zutphen, over de digitale berichtenbox Mijn Overheid.

Deelnemers


Agendapunten

1
Gesprek met de Nationale Ombudsman over de diigitale berichtenbox Mijn Overheid.

Details

Gesprek met de Nationale Ombudsman, de heer Reinier van Zutphen, over de digitale berichtenbox Mijn Overheid, ter voorbereiding van een nog te plannen plenair debat met de staatssecretaris van Financiën over dit onderwerp.