Debat geweest
7 december 2017 | 13:00 - 13:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering

Procedurevergadering: "Procedurevergadering"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Besluitenlijst pv Buza 7 dec
Agenda procedurevergadering
Agenda procedurevergadering Buza 7 dec

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Geplande activiteiten van de commissie

Details

07-12-2017 12.45 - 13.00 Constituerende vergadering Verkiezing van een ondervoorzitter
07-12-2017 13.00 - 13.30 Procedurevergadering
07-12-2017 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2017
07-12-2017 15.00 - 16.00 Bijzondere procedure Heer Zefzafi inzake politiek gedetineerden in Marokko.
07-12-2017 16.00 - 17.00 Bijzondere procedure Aanbieding rapport 'Freedom of Thought' van Humanistisch Verbond
14-12-2017 10.00 - 14.00 Algemeen overleg artikel-100 Verlenging Nl bijdrage strijd tegen ISIS
20-12-2017 10.00 - 11.00 Technische briefing Ambtelijke briefing over Nederlands lidmaatschap Veiligheidsraad 2018
21-12-2017 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
17-01-2018 17.00 - 19.00 Kennismakingsbijeenkomst met minister Zijlstra en minister Kaag
18-01-2018 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
01-02-2018 10.30 - 14.00 Gesprek Ambassadeursconferentie
07-02-2018 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
22-02-2018 16.30 - 18.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken (van 20 februari verplaatst naar 22 februari)
14-03-2018 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
18-04-2018 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
22-05-2018 17.00 - 19.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
20-06-2018 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken

In verband met het plenaire debat op 12 december over verlenging missies, wordt de Bijzondere procedure met journalisten uit de Westelijke Balkan en het gesprek met de AIV verplaatst naar een nader te bepalen datum.
3
Planning procedurevergaderingen eerste helft 2018

Details

Steeds op een donderdag van 12.45 uur tot 13.30 uur.
Kerstreces 2017: vrijdag 22 december 2017 t/m maandag 15 januari 2018
25 januari, 8 februari, 22 februari
Krokusreces 2018: vrijdag 23 februari t/m maandag 5 maart 2018\
8 maart, 22 maart, 5 april, 19 april 
Meireces 2018: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2018
17 mei, 31 mei, 14 juni, 28 juni, 5 juli
4
Verzoek RVO om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken i.h.k.v. Dutch Visitors Programme (DVP) 'Mensenrechten gender en LGBTQ+'
5
Werkbezoeken commissie in 2018

Details

Besluit: Schriftelijke inventarisatie van wensen en voorstellen van de leden wat betreft (1) bestemmingen, (2) thema's en (3) data (recesperiodes). Deze wensen vervolgens op basis van een stafnotitie bespreken in de procedurevergadering van 21 december a.s.
N.B.: de commissie heeft eerder besloten de optie te bespreken van een kort werkbezoek aan New York tijdens het krokusreces (23 februari - 5 maart 2018). Deze optie zal in de stafnotitie over werkbezoeken worden uitgewerkt wat betreft mogelijke gesprekspartners en te bezoeken VN-instellingen. Ook wordt nagegaan of dit bezoek eventueel eind maart kan plaatsvinden i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen.
8
Beantwoording vragen commissie over verlenging van de Nederlandse bijdrage MINUSMA, de United Nations Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali (Kamerstuk 29521-349)

Te behandelen:

9
Beantwoording vragen van de commissie over artikel-100 Grondwet: Nederlandse bijdrage aan Resolute Support in 2018 (Kamerstuk 27925-611)

Te behandelen:

10
Antwoorden op vragen commissie over de artikel 100-brief inzake de Nederlandse bijdrage aan de internationale strijd tegen IS (Kamerstuk 27925-612)

Te behandelen:

13
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Te behandelen:

15
Betrokkenheid van de Nederlandse ambassade in Tel Aviv bij een actiemaand van de Israëlische supermarktketen Shufersal en de verhouding tot het ontmoedigingsbeleid

Te behandelen:

19
Stafnotitie - OVSE (-PA)
20
Stafnotitie - Factsheet Georgië
21
Stafnotitie - factsheet Yair Lapid
22
Brief van het Presidium over voorstellen van een commissie om een ander overheidsorgaan advies of voorlichting te vragen over een onderwerp, via het Presidium door te geleiden naar de Kamer

Te behandelen:

23
Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

Details

2017Z16498 Aan minister Buza - vertrouwelijkheid brf Consulair Domein 27-11-2017
2017Z15138 Aan minister Buza - reactie rapport Nationale Ombudsman 10-11-2017
2017Z14366 Aan minister Buza - verzoek reactie CAVV-EVA rapport term genocide  27-10-2017: in afwachting van dez kabinetsreactie, die conform de toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken nog voor het Kerstreces aan de Kamer wordt gestuurd, zal een Algemeen Overleg worden ingepland op een datum na het Kerstreces.
2017Z12142 Aan minister Buza - reactie brf situatie Nederlandse in Libië 14-09-2017
2017Z07402 Aan minister Buza - kabinetsreactie AIV advies vertegenw NL in de wereld  01-06-2017
24
Verzoek PAX tot aanbieding achtste kwartaalrapportage Siege Watch en oproepen van Nederlandse burgers i.h.k.v. actie ‘Stop de bommen op burgers in het Syrische Ghouta’ d.d. 19 december 2017