Agendapunten

 1. Brievenlijst

 2. Geplande activiteiten van de commissie

  07-12-2017 12.45 - 13.00 Constituerende vergadering Verkiezing van een ondervoorzitter
  07-12-2017 13.00 - 13.30 Procedurevergadering
  07-12-2017 14.00 - 14.00 Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2017
  07-12-2017 15.00 - 16.00 Bijzondere procedure Heer Zefzafi inzake politiek gedetineerden in Marokko.
  07-12-2017 16.00 - 17.00 Bijzondere procedure Aanbieding rapport 'Freedom of Thought' van Humanistisch Verbond
  14-12-2017 10.00 - 14.00 Algemeen overleg artikel-100 Verlenging Nl bijdrage strijd tegen ISIS
  20-12-2017 10.00 - 11.00 Technische briefing Ambtelijke briefing over Nederlands lidmaatschap Veiligheidsraad 2018
  21-12-2017 12.45 - 13.30 Procedurevergadering
  17-01-2018 17.00 - 19.00 Kennismakingsbijeenkomst met minister Zijlstra en minister Kaag
  18-01-2018 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  01-02-2018 10.30 - 14.00 Gesprek Ambassadeursconferentie
  07-02-2018 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  22-02-2018 16.30 - 18.30 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken (van 20 februari verplaatst naar 22 februari)
  14-03-2018 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  18-04-2018 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  22-05-2018 17.00 - 19.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken
  20-06-2018 14.00 - 16.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken

  In verband met het plenaire debat op 12 december over verlenging missies, wordt de Bijzondere procedure met journalisten uit de Westelijke Balkan en het gesprek met de AIV verplaatst naar een nader te bepalen datum.
 3. Planning procedurevergaderingen eerste helft 2018

  Steeds op een donderdag van 12.45 uur tot 13.30 uur.
  Kerstreces 2017: vrijdag 22 december 2017 t/m maandag 15 januari 2018
  25 januari, 8 februari, 22 februari
  Krokusreces 2018: vrijdag 23 februari t/m maandag 5 maart 2018\
  8 maart, 22 maart, 5 april, 19 april 
  Meireces 2018: vrijdag 27 april t/m maandag 14 mei 2018
  17 mei, 31 mei, 14 juni, 28 juni, 5 juli
 4. Verzoek RVO om gesprek met vaste commissie voor Buitenlandse Zaken i.h.k.v. Dutch Visitors Programme (DVP) 'Mensenrechten gender en LGBTQ+'

 5. Werkbezoeken commissie in 2018

  Besluit: Schriftelijke inventarisatie van wensen en voorstellen van de leden wat betreft (1) bestemmingen, (2) thema's en (3) data (recesperiodes). Deze wensen vervolgens op basis van een stafnotitie bespreken in de procedurevergadering van 21 december a.s.
  N.B.: de commissie heeft eerder besloten de optie te bespreken van een kort werkbezoek aan New York tijdens het krokusreces (23 februari - 5 maart 2018). Deze optie zal in de stafnotitie over werkbezoeken worden uitgewerkt wat betreft mogelijke gesprekspartners en te bezoeken VN-instellingen. Ook wordt nagegaan of dit bezoek eventueel eind maart kan plaatsvinden i.v.m. de gemeenteraadsverkiezingen.
 6. Beschouwing Nederlandse militaire bijdrage aan de internationale strijd tegen ISIS

  Te behandelen:

 7. Munitie en medische zorg in Mali

  Te behandelen:

 8. Beantwoording vragen commissie over verlenging van de Nederlandse bijdrage MINUSMA, de United Nations Multidimensional Integrated Stabilisation Mission in Mali (Kamerstuk 29521-349)

  Te behandelen:

 9. Beantwoording vragen van de commissie over artikel-100 Grondwet: Nederlandse bijdrage aan Resolute Support in 2018 (Kamerstuk 27925-611)

  Te behandelen:

 10. Antwoorden op vragen commissie over de artikel 100-brief inzake de Nederlandse bijdrage aan de internationale strijd tegen IS (Kamerstuk 27925-612)

  Te behandelen:

 11. Geannoteerde agenda OVSE Ministeriële Raad 7-8 december 2017

  Te behandelen:

 12. Geannoteerde agenda bijeenkomst NAVO Ministers van Buitenlandse Zaken op 5 en 6 december 2017

  Te behandelen:

 13. Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

 14. Nederlandse deelname aan G20

  Te behandelen:

 15. Betrokkenheid van de Nederlandse ambassade in Tel Aviv bij een actiemaand van de Israëlische supermarktketen Shufersal en de verhouding tot het ontmoedigingsbeleid

  Te behandelen:

 16. Reactie op verzoek commissie inzake ambtelijke briefing over Nederlands lidmaatschap van de VN Veiligheidsraad 2018

  Te behandelen:

 17. Medische zorg in Mali

  Te behandelen:

 18. Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 11 december 2017

  Te behandelen:

 19. Stafnotitie - OVSE (-PA)

 20. Stafnotitie - Factsheet Georgië

 21. Stafnotitie - factsheet Yair Lapid

 22. Brief van het Presidium over voorstellen van een commissie om een ander overheidsorgaan advies of voorlichting te vragen over een onderwerp, via het Presidium door te geleiden naar de Kamer

  Te behandelen:

 23. Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  2017Z16498 Aan minister Buza - vertrouwelijkheid brf Consulair Domein 27-11-2017
  2017Z15138 Aan minister Buza - reactie rapport Nationale Ombudsman 10-11-2017
  2017Z14366 Aan minister Buza - verzoek reactie CAVV-EVA rapport term genocide  27-10-2017: in afwachting van dez kabinetsreactie, die conform de toezegging van de minister van Buitenlandse Zaken nog voor het Kerstreces aan de Kamer wordt gestuurd, zal een Algemeen Overleg worden ingepland op een datum na het Kerstreces.
  2017Z12142 Aan minister Buza - reactie brf situatie Nederlandse in Libië 14-09-2017
  2017Z07402 Aan minister Buza - kabinetsreactie AIV advies vertegenw NL in de wereld  01-06-2017
 24. Verzoek PAX tot aanbieding achtste kwartaalrapportage Siege Watch en oproepen van Nederlandse burgers i.h.k.v. actie ‘Stop de bommen op burgers in het Syrische Ghouta’ d.d. 19 december 2017

 25. Voorstel ontvangst bijzondere procedure Arabische vrouwen over berechting terreurgroepen

  Te behandelen:

 26. Verzoek brief over actuele situatie Jemen

  Te behandelen: