Hoorzitting / rondetafelgesprek

Herziening Warmtewet

Hoorzitting / rondetafelgesprek: "Herziening Warmtewet"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie rondetafelgesprek Herziening van de Warmtewet 7 december 2017; wijziging in blokindeling

Agendapunten

2
Blok 1: Warmtenetten en/of operators (in publieke of private handen) 10.00 tot 11.00 uur.

Details

1. Mevr. Kirsten Wilkeshuis, Netbeheer Nederland
2. Dhr. Erik Stronk, Ennatuurlijk BV
3. Dhr. Han Weber, Interprovinciaal Overleg (IPO)
4. Dhr. Arjan ten Elshof, HVC-groep
5. Mevr. Geertje van Hooijdonk, Natuur&Milieu
3
Blok 2: Het Niet-Meer-Dan-Anders principe 11.00 tot 12.00 uur.

Details

1. Dhr. Rob Mulder, Vereniging Eigen Huis (VEH)
2. Dhr. Arno van Gestel, Nuon Warmte
3. Dhr. Derk Jansen, Stichting Reeshofwarmte
4. Dhr. Olof van der Gaag, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie
5. Dhr. Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen, Aedes
6. Mevr. Maya van der Steenhoven, Programma Warmte-Koude Zuid-Holland
 
4
Position papers:

Te behandelen: