Debat geweest
7 december 2017 | 10:00 - 14:00
Algemeen overleg

Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Algemeen overleg: "Arbeidsmarktbeleid in de zorg"Deze vergadering is geweest
Spreektijd per fractie maximaal 5 minuten

Bijlagen

Verslag van een algemeen overleg
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 7 december 2017, over Arbeidsmarktbeleid in de zorg
Convocatie commissieactiviteit
5e Herziene convocatie algemeen overleg - Arbeidsmarktbeleid in de zorg - 7 december 2017 - agendapunt toegevoegd

Bewindsperso(o)n(en)

Deelnemers


Agendapunten

1
Reactie op verzoek van het lid Agema, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 28 januari 2016 over het bericht dat asielzoekers ouderen gaan verzorgen terwijl er net 75.000 mensen ontslagen zijn omdat er zogenaamd bezuinigd moest worden

Te behandelen:

20
Toezeggingen naar aanleiding van plenair debat op 7 september 2017 over Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van de physician assistant in de lijst van registerberoepen, het toekennen van zelfstandige bevoegdheid voor bepaalde voorbehouden handelingen aan physician assistants en verpleegkundig specialisten en het opnemen van de mogelijkheid tot het instellen van een tijdelijk register voor experimenteerberoepen

Te behandelen:

21

Gerelateerde zaken