Agendapunten

 1. Beleidsreactie RSJ-rapport ‘Van detineren naar re-integreren’

  Te behandelen:

 2. Volgens onderstaand schema:

   
              Blok 1: RSJ van 13.30 tot 14.00 uur
  • Dhr. R.K. Boelens, Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
    
   Blok 2: Organisaties van 14.00 tot 15.00 uur
  • Dhr. J.J.H.M. van Gennip, Reclassering Nederland
  • Mw. P. de Rijke, GGZ Nederland
  • Dhr. P. Oskam, Vereniging van Nederlandse Gemeenten
  • Mw. R.H.M. Jansen, Slachtofferhulp Nederland
    
   Blok 3: Praktijk van 15.00 tot 16.00 uur
  • Dhr. J. Blokdijk, Penitentiaire Inrichting Zwaag
  • Dhr. H. Drunen, Penitentiaire Inrichting Nieuwersluis
  • Dhr. W. Topcu, Reclasseerder Den Haag, genomineerd voor uitvoerder van het jaar
  • Dhr. G.J. Slump, Restorative Justice Nederland
  • Mw. S. van Dijk, HVO Querido
    
   Blok 4: Wetenschap van 16.00 tot 16.45 uur
  • Dhr. P. van der Laan, Vrije Universiteit Amsterdam
  • Dhr. M. Moerings, Universiteit Leiden
  • Dhr. R.J. Verkes, Radboud Universiteit
    
 3. Position paper RSJ t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek RSJ-rapport 'Van detineren naar re-integreren' d.d. 7 december 2017

  Te behandelen:

 4. Position paper Reclassering Nederland t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek RSJ-rapport 'Van detineren naar re-integreren' d.d.

  Te behandelen:

 5. Position paper GGZ Nederland t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek RSJ-rapport 'Van detineren naar re-integreren' d.d. 7 december 2017

  Te behandelen:

 6. Position paper VNG t.b.v. rondetafelgesprek RSJ-rapport 'Van detineren naar re-integreren' d.d. 7 december 2017

  Te behandelen:

 7. Position paper Slachtofferhulp Nederland t.b.v. rondetafelgesprek RSJ-rapport 'Van detineren naar re-integreren' d.d. 7 december 2017

  Te behandelen:

 8. Position paper PI Zwaag t.b.v. rondetafelgesprek RSJ-rapport 'Van detineren naar re-integreren' d.d. 7 december 2017

  Te behandelen:

 9. Position paper PI Utrecht - ZBBI Het Spoor t.b.v. rondetafelgesprek RSJ-rapport 'Van detineren naar re-integreren' d.d. 7 december 2017

  Te behandelen:

 10. Position paper RJN t.b.v. rondetafelgesprek RSJ-rapport 'Van detineren naar re-integreren' op 7 december 2017

  Te behandelen:

 11. Position paper HVO-Querido t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek RSJ-rapport 'Van detineren naar re-integreren' d.d. 7 december 2017

  Te behandelen:

 12. Position paper P. van der Laan t.b.v. rondetafelgesprek RSJ-rapport 'Van detineren naar re-integreren' d.d. 7 december 2017

  Te behandelen:

 13. Position paper M. Moerings t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek RSJ-rapport 'Van detineren naar re-integreren' d.d. 7 december 2017

  Te behandelen:

 14. Position paper R. Verkes t.b.v. rondetafelgesprek RSJ-rapport 'Van detineren naar re-integreren' d.d. 7 december 2017

  Te behandelen: