Commissievergaderingen

Donderdag 6 oktober 2022

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 09:00 - 23:59 uur

IPU - Parliamentary Speaker's Summit (P20)

Werkbezoek
Jakarta (besloten)

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 09:30 - 13:30 uur

Marjan van Loon

Verhoor
Enquêtezaal

Financiën

Tijd vergadering 09:45 - 10:00 uur

Extra procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Klompézaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Consulaire Zaken

Commissiedebat
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 10:00 - 16:00 uur

Natuur - VERPLAATST naar 8 november

Commissiedebat
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Juridische beroepen

Commissiedebat
Troelstrazaal

Digitale Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 14:00 uur

Kunstmatige intelligentie (verplaatst naar 25 januari 2023)

Commissiedebat
(verplaatst)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 10:30 - 11:30 uur

Technische briefing Kernenergie

Technische briefing
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:45 - 11:15 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 11:00 - 11:30 uur

Voorbereidingsgroep - rapporteurs Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Vergadering
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Klompézaal

Europese Zaken

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering 11:45 - 12:45 uur

Technische briefing door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) over het toezicht op energieleveranciers

Technische briefing
Aletta Jacobszaal

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Programma van eisen voor de nieuwe hoofdrailnetconcessie

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2023

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Toepassen van de rijkscoördinatieregeling op het project de Delta Corridor

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Nationale ombudsman - Sociale minima

Technische briefing
Groen van Prinstererzaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Achtste incidentele suppletoire begroting inzake verder vullen gasopslag Bergermeer)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2023 (36200-VI)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Kennisagenda: Vrijhandelsverdragen

Gesprek
Klompézaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 13:00 - 16:00 uur

Onderwijshuisvesting funderend onderwijs (verplaatst naar 1 december)

Commissiedebat
(verplaatst)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 15:00 uur

Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 13-14 oktober 2022 (wordt omgezet in schriftelijk overleg; inbrengdatum 6 oktober 2022)

Commissiedebat
Geannuleerd

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 13:30 - 19:00 uur

Jan Willem van Hoogstraten

Verhoor
Enquêtezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:45 - 17:45 uur

Armoede- en schuldenbeleid

Commissiedebat
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 14:00 - 14:45 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Klompézaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 13-14 oktober 2022

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Acties kabinet bevorderen menselijke maat wetten en regels (TK35510-102)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 - 36200-V

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Homogene Groep Internationale samenwerking 2023 (HGIS-nota 2023)

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Reactie op verzoek commissie over Nederlandse uitreizigers in Syrië (29754-650)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie (36172)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 14:00 - 15:00 uur

Fiche: Richtlijn Ontneming en confiscatie van vermogensbestanddelen (is verplaatst naar 5 oktober 2022)

Technische briefing
(verplaatst)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Kansspelen

Commissiedebat
Groen van Prinstererzaal

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 15:00 - 17:15 uur

Wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Economische Zaken en Klimaat

Tijd vergadering tot 15:00 uur

[SPOED E-MAILPROCEDURE] Verzoek feitelijke vragenronde prijsplafond

E-mailprocedure
(besloten)

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering tot 16:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel van het lid Boswijk (CDA) voor omzetten CD Landbouw- en Visserijraad in SO

E-mailprocedure
(besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 16:30 - 22:15 uur

Luchtvaart

Commissiedebat
Thorbeckezaal

contactgroep Verenigde Staten

Tijd vergadering 16:30 - 17:30 uur

Procedurevergadering Contactgroep Verenigde Staten

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 17:00 uur

Spoed e-mailprocedure: verzoek van de leden Michon-Derkzen en Ellian (VVD) om het commissiedebat over de JBZ-raad (algemeen deel) van aanstaande woensdag om te zetten naar een schriftelijk overleg

E-mailprocedure
(besloten)