Agendapunten

 1. 1

  Overzicht commissie-regeling van werkzaamheden d.d. 6 oktober 2022

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Geplande activiteiten commissie

  • di 11-10-2022 13.30 - 13.45 Petitieaanbieding rapport Plan International Nederland 'State of the world's Girls' 
  • wo 19-10-2022 13.00 - 15.30 uur Commissiedebat informele Raad Buitenlandse Zaken Handel 
  • do 20-10-2022 11.00 - 12.00 uur Digitaal gesprek Eurocommissaris Reynders inzake EU-voorstel IMVO 
  • do 20-10-2022 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering
  Herfstreces 2022: vrijdag 21 oktober t/m maandag 31 oktober 2022
  • 202244 Plenaire begrotingsbehandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • do 03-11-2022 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering 
  • wo 09-11-2022 11.00 - 12.00 uur Technische briefing inzet BuHa-OS instrumentarium op het terrein van water 
  • do 17-11-2022 13.30 - 14.15 uur Procedurevergadering 
  • di 22-11-2022 17.00 - 19.30 uur Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Handel 
  • wo 23-11-2022 13.30 -16.00 uur Commissiedebat Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
  • do 01-12-2022 13.30-14.15 uur Procedurevergadering 
  • wo 21-12-2022 16.00 - 19.00 uur Commissiedebat Wapenexportbeleid 
  • do 22-12-2022 13.30-14.15 uur Procedurevergadering 

  Nog te plannen activiteiten
  • Digitaal gesprek met Duitse Bundestag en het Belgische Parlement in het kader van het kennisthema Afrikastrategie
  • Commissiedebat Wereldwijde aanpak COVID-19 --> Besluit: Onderwerp betrekken bij de begrotingsbehandeling.
  • Technische briefing Algemene Rekenkamer --> Besluit: Ontvangen brief vormt geen aanleiding tot organiseren technische briefing. 
 4. 4

  Verzoek gesprek Commission on Industry, Trade, Energy, Natural Resources, Information and Technology van het Turkse Grand National Assembly in de week van 7-11 november 2022

 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord op brief van CARE en andere organisaties met betrekking tot de Internationale Klimaatstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Nieuw Nationaal Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten 2022-2026

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitwerking C.W. 3.1 bij BHOS-nota 'Doen waar Nederland goed in is'

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Geannoteerde agenda voor de inzet van het Koninkrijk der Nederlanden voor de jaarvergadering van de Wereldbank van 10-14 oktober 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Stand van zaken hulp, herstel en wederopbouw Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken uitvoering moties en toezeggingen inzake uitfasering fossiele brandstoffen exportkredietverzekeringen en vergroening handelsinstrumentarium

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Raadsbesluit inzake wederzijdse erkenning van beroepskwalificaties voor architecten tussen de EU en Canada

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Fiche: Aanbeveling openen onderhandelingen met Japan inzake grensoverschrijdende gegevensstromen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Openstaande verzoeken van de commissie aan bewindspersonen

  1. 2022Z17585        Aan minister BuHa-OS - verzoek halfjaarlijkse rapportage mondiale ontwikkelingen voedselzekerheid, 23-09-2022
  2. 2022Z17584        Aan minister BuHa-OS - Rappel planning beleidstukken, 23-09-2022
  3. 2022Z17455        Aan minister BuHa-OS - inbreng feitelijke vragen Opzet en vraagstellingperiode rapportage 'Vrede, Veiligheid en Duurzame Ontwikkeling d.d. 22-09-2022, 22-09-2022
  4. 2022Z17194        Aan minister BuHa-OS - rappel openstaande verzoeken, 16-09-2022
  5. 2022Z17187        Aan minister Buha-OS - Verzoek reden beslotenheid technische briefing, 16-09-2022
  6. 2022Z17185        Aan minister BuHa-OS - Verzoek brief bezoek Suriname, 16-09-2022
  7. 2022Z12986        Aan minister BuHa-OS - Feitelijke vragen over Opzet en vraagstelling periodieke rapportage 'Klimaatbeleid voor ontwikkeling', 23-06-2022
  8. 2021Z20135        Aan minister BuHa-OS en minister BUZA - verzoek brief overzicht (potentiële) brandhaarden en migratiestromen, 11-11-2021
  9. 2021Z08576        Aan minister BuHa-OS - reactie initiatiefnota gelijk speelveld bij exportvergunningen, 20-05-2021
 15. 15

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 10 september en 3 oktober 2022

  Te behandelen:

  Loading data