Commissiedebat : Luchtvaart

De vergadering is geweest

6 oktober 2022
16:30 - 22:15 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Waterstaat
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt * toegevoegd)

In de eerste termijn geldt een indicatieve spreektijd van maximaal 5 minuten per fractie.

Bijlagen

Toezeggingen

Bewindsperso(o)n(en)

 • M.G.J. Harbers
  minister van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • F.B. Minhas (VVD)
 • D.A.N. Koerhuis (VVD)
 • R.M. Boucke (D66)
 • D.J.G. Graus (PVV)
 • H. van der Molen (CDA)
 • H.E. de Hoop (PvdA)
 • S.C. Kröger (GroenLinks)
 • L. van Raan (PvdD)
 • D.J. Eppink (JA21)
 • W.R. van Haga (Groep Van Haga)

Agendapunten

 1. 1

  Update zomerdrukte Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Eindrapportage onderzoekprogramma RIVM naar blootstelling en gezondheidseffecten ultrafijn stof luchtvaart omgeving Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Antwoorden op vragen commissie over de procedure aanvulling vergunningaanvraag Wet natuurbescherming en passende beoordeling wijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (Kamerstuk 29665-421)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Hoofdlijnen Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Tweede update zomerdrukte Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Eindrapportage 'AEOLUS Luchtvaartreferentieprognose 2021'

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Halfjaarverslag milieu en externe veiligheid Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Voortgang PAMV en onderzoeken vliegtuiggeluid

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Handhavingsrapport van Groningen Eelde Airport (GAE) 2021-2022

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgangsbrief Programma Luchtruimherziening

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Derde update zomerdrukte Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanpassing EU Slotverordening vanwege Covid-19 en de militaire agressie van Rusland in Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken delen Zwarte lijsten van ordeverstorende passagiers tussen Nederlandse luchtvaartmaatschappijen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Voortgang Programma Omgeving Luchthaven Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Mogelijke overschrijding handhavingspunten Rotterdam The Hague Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Vierde update zomerdrukte Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Nederlandse inzet tijdens de 41ste ICAO Assembly van 27 september - 7 oktober 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Feitenrelaas omtrent terugtreden dhr. Benschop

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Antwoorden op vragen commissie over hoofdlijnen Schiphol (Kamerstuk 29665-432)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie over de bestemmingenanalyse door de Werkgroep Toekomst Luchtvaart over inkrimping Schiphol.

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Vijfde update zomerdrukte Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data