Commissievergaderingen

Maandag 5 juli 2021

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

OVSE PA - 29th Annual Session (remote)

Werkbezoek
On-line (besloten)

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering 09:30 - 10:30 uur

Eurocommissaris voor Handel dhr. Dombrovskis

Gesprek
Vondelingkamer

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 14:30 uur

Advies Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid

Notaoverleg
Thorbeckezaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Ministerie SZW - Toekomstbestendigheid Pensioenstelsel (digitaal)

Technische briefing
Tilanuskamer

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Informele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 8-9 juli 2021 (wordt omgezet in schriftelijk overleg; inbrengdatum 2 juli 2021)

Commissiedebat
Geannuleerd

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:30 - 10:45 uur

Volledige compensatie van betaald collegegeld en lesgeld over studiejaar 2020-2021 (videoconferentie)

Petitie
Troelstrazaal

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 11:00 - 14:00 uur

parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

Vergadering
Troelstrazaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:00 - 17:00 uur

Onderwijs en corona mbo en ho

Wetgevingsoverleg
Groen van Prinstererzaal

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Informele JBZ-Raad 14, 15 en 16 juli 2021 (algemeen)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Justitie en Veiligheid

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Informele JBZ-Raad 14, 15 en 16 juli 2021 (vreemdelingen- en asielonderwerpen)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 13:00 - 14:30 uur

Ministerie SZW- Participatiewet/ evaluatie Participatiewet/ Breed Offensief (digitaal)

Technische briefing
Tilanuskamer

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:30 - 19:30 uur

Medisch specialistische zorg/ziekenhuiszorg

Commissiedebat
Troelstrazaal

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering 15:00 - 16:30 uur

Ministerie SZW- Armoede- en schuldenbeleid (Brede Schuldenaanpak) (digitaal)

Technische briefing
Tilanuskamer

contactgroep België

Tijd vergadering 15:30 - 16:30 uur

Contactgroep België ontvangt de Belgische staatssecretaris voor Asiel en Migratie

Gesprek
(besloten)

Financiën

Tijd vergadering tot 18:00 uur

[SPOED E-MAILPROCEDURE] - Voorstel van het lid Alkaya (SP) om het commissiedebat Eurogroep/Ecofinraad van 8 juli om te zetten in een schriftelijk overleg

E-mailprocedure
(besloten)