Notaoverleg : Advies Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid

De vergadering is geweest

5 juli 2021
10:00 - 14:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Binnenlandse Zaken
Herziene convocatie i.v.m. toevoeging agendapunt *) 

Spreektijdverdeling (voor 1e en 2e termijn gezamenlijk):
 
VVD                                                        12                                                                                           
D66                                                         10                          
PVV, CDA                                                  8                          
SP, PvdA, GroenLinks                                7                          
PvdD, CU, FvD                                           6                          
Volt, JA21, SGP,DENK, van Haga               5                          
Den Haan, BBB, BIJ1                                  4                          
 

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • K.H. Ollongren
  minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Deelnemers

 • U. Ellian (VVD)
 • B.A.W. Snels (GroenLinks)
 • J.C. Sneller (D66)
 • M. (Martin) Bosma (PVV)
 • K. Arib (PvdA)
 • R. Bisschop (SGP)
 • R.M. Leijten (SP)

Agendapunten

 1. 1

  Beantwoording vragen commissie over het voorstel voor beleidslijn actieve openbaarmaking nota's (Kamerstuk 28362-56)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzoek over corona maatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voorstel voor beleidslijn actieve openbaarmaking nota's

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Herziening Aanwijzingen voor de externe contacten van rijksambtenaren

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op verzoek commissie over een uiteenzetting over de procedure tot het openbaar maken van notulen van ministeriële commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Nader rapport inzake het op eigen initiatief uitgebrachte advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over ministeriële verantwoordelijkheid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Advies Raad van State inzake ministeriële verantwoordelijkheid

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Moties ingediend tijdens het debat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data