Gesprek : Contactgroep België ontvangt de Belgische staatssecretaris voor Asiel en Migratie

De vergadering is geweest

5 juli 2021
15:30 - 16:30 uur
Het gesprek vindt plaats in de Den Uylzaal.

Bijlage

Deelnemers

  • A.A. Aartsen (VVD)
  • J. van den Hil (VVD)
  • A.D. Wiersma (VVD)
  • M. Koekkoek (Volt)
  • R.J. Kamminga (VVD)

Agendapunten

  1. 1

    De contactgroep België ontvangt de Belgische staatssecretaris voor Asiel en Migratie, de heer Sammy Mahdi

    Gespreksonderwerpen: bredere politieke context in België en Nederland en de herziening van de Belgische vreemdelingenwet.