Commissievergaderingen

Woensdag 3 februari 2016

tijdelijke commissie Breed welvaartsbegrip

Tijd vergadering 09:00 - 10:00 uur

Procedurevergadering geannuleerd.

Procedurevergadering
Geannuleerd (besloten)

Economische Zaken (2012-2017)

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Nederlands voedselbeleid n.a.v. het regeringsstandpunt op het WRR-rapport ‘Naar een voedselbeleid’

Rondetafelgesprek
Troelstrazaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Vreemdelingen-en asielbeleid (verplaatst naar 4 februari 2016)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 10:00 - 12:00 uur

Aanvullende artikel 100-brief Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS

Technische briefing
Thorbeckezaal

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 10:00 - 13:30 uur

Governance in het mbo (verplaatst naar 11 februari)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Defensie

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO) UITGESTELD

Gesprek
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering tot 10:00 uur

Voortgangsbrief vereenvoudiging bekostiging voortgezet onderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 10:00 - 11:15 uur

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering
Klompezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:15 - 11:30 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering tot 10:30 uur

Verzoek van het lid Van Nispen om reactie op het bericht Strafexpedities’ op V&J tegen ambtenaren die misstand meldden

E-mailprocedure

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 11:30 - 14:30 uur

Spoorveiligheid/ERTMS

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 11:30 - 12:00 uur

Extra procedurevergadering

Procedurevergadering
Suze Groenewegzaal (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering 12:00 - 13:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Externe veiligheid

Inbreng schriftelijk overleg

Koninkrijksrelaties

Tijd vergadering tot 12:00 uur

Verzoek PvdA- en VVD-fractie om brief minister BZK met antwoorden op afsprakenlijst IPKO op Verzamel AO te agenderen

E-mailprocedure
(besloten)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering 13:00 - 14:00 uur

Vacatures substituut-ombudsmannen

Gesprek
Aletta Jacobszaal (besloten)

algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Brandveiligheid ouderenwoningen

Rondetafelgesprek
(verplaatst)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Aanbieding ontwerpbesluit houdende wijziging van het Warenwetbesluit bestuurlijke boetes in verband met het stellen van regels over de omzetgerelateerde boete - 33775-20

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Eerstelijnszorg (tot nader order uitgesteld)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Financiën

Tijd vergadering 14:00 - 18:00 uur

Staatsdeelnemingen

Algemeen overleg
Thorbeckezaal

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Artikel 100 brief Nederlandse bijdrage aan antipiraterijoperaties 2016

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 14:30 - 16:00 uur

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Wttewaall van Stoetwegenzaal

Infrastructuur en Milieu

Tijd vergadering 15:00 - 18:00 uur

Externe veiligheid (dit overleg is omgezet in een schriftelijk overleg d.d. 3 februari 12.00 uur)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 15:30 - 18:30 uur

Werkdruk in het basisonderwijs en Regeldrukagenda (verplaatst naar 9 maart)

Algemeen overleg
(verplaatst)

Binnenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Verzoek om de inbrengdatum voor het verslag Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen (TK 34247) met een week te verlengen...

E-mailprocedure
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering tot 18:00 uur

Aanvullende artikel 100-brief Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS

Inbreng feitelijke vragen
(besloten)

Veiligheid en Justitie

Tijd vergadering 18:00 - 20:00 uur

Onderzoeksopdracht commissie-Oosting

Algemeen overleg
Troelstrazaal