Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Brief lid / fractie
Download Verzoek lid Tellegen over bericht 'grenscontrole mislukt'
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie oop 3 februari 2016
Brief lid / fractie
Download Verzoek om een algemeen overleg over terugkeer
Brief lid / fractie
Download Verzoek om een apart algemeen overleg over asielzaken
Lijst met EU-voorstellen
Download Lijst met EU-voorstellen op het terrein van Veiligheid en Justitie (week 1-3; 1-19 januari 2016)
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie Veiligheid en Justitie op 3 februari 2016

Deelnemers


Agendapunten

1
Regels over het verwerken van gegevens ter bevordering van de veiligheid en de integriteit van elektronische informatiesystemen die van vitaal belang zijn voor de Nederlandse samenleving en regels over het melden van ernstige inbreuken (Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity)

Te behandelen:

3
Tweede nota van wijziging Wet doorberekening kosten toezicht en tuchtrecht juridische beroepen

Te behandelen:

4
34129 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel

Te behandelen:

5
Overzicht wetsvoorstellen, wetgevingsoverleggen en (dertigleden)debatten
8
Reactie op het verzoek van het lid Van Tongeren, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 19 januari 2016, om alle relevante brieven en rapporten inzake professor Maat naar de Kamer te sturen

Te behandelen:

25
Rapport van de Medisch Adviseur ‘Uitvoeringsadvies klachtenbemiddeling’ m.b.t wetsvoorstel tot wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer (Kamerstuk 33 844)

Te behandelen:

34
Verzoek om een algemeen overleg terugkeerbeleid, in het bijzonder met betrekking tot het ACVZ-rapport "De strategische landenbenadering migratie: tussen wens en werkelijkheid" en de kabinetsreactie daarop

Te behandelen:

35
Verzoek om een (nieuw) algemeen overleg asielbeleid, in het bijzonder met betrekking tot het ACVZ-rapport "Delen in verantwoordelijkheid. Voorstel voor een solidair Europees asielsysteem"

Te behandelen:

38
Brievenlijst