Procedurevergadering : Extra procedurevergadering

De vergadering is geweest

3 februari 2016
11:30 - 12:00 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlage

Agendapunten

  1. 1

    Verzoek van het Presidium aan de vaste commissie voor VWS en voor VenJ om de mogelijkheden te onderzoeken van een algemeen overleg van bijzondere aard waarbinnen moties kunnen worden ingediend