Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering IM d.d. 3 februari te 10.00 uur
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering IM d.d. 3 februari 2016

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
3
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en daardoor voortbewogen aanhangwagens alsmede het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid

Te behandelen:

4
Besluit van 3 december 2015 tot wijziging van de bijlagen I en II bij de Waterwet en van het Besluit van 2 maart 2015 tot wijziging van de bijlagen I en II van de Waterwet (Stb. 2015, 110) (aanpassingen Ruimte voor de Rivier 2016) (Stb. 2015, 498)

Te behandelen:

6
Voorhang ontwerp-regeling, houdende vaststelling van regels inzake scheepsrecyclinginrichtingen ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 inzake scheepsrecycling, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1013/2006 en van Richtlijn 2009/16/EG

Te behandelen:

7
8
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Panama inzake luchtdiensten; Panama-Stad, 11 april 2015 (Trb. 2015, 85)

Te behandelen:

9
Voornemen tot het sluiten van een uitvoeringsverdrag inzake Wijziging van een aantal reglementen behorende bij de op 20 maart 1958 te Genève tot stand gekomen VN-ECE-Overeenkomst betreffende het aannemen van eenvormige goedkeuringsvoorwaarden en de wederzijdse erkenning van goedkeuring van uitrustingsstukken en onderdelen van motorrijtuigen (Trb. 1959, 83)

Te behandelen:

16
Antwoord op de vragen van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu naar aanleiding van het rondetafelgesprek “Betalen in het openbaar vervoer 2.0.”

Te behandelen:

22
29
Overzicht plenaire activiteiten op I&M-gebied

Details

1. Wetgeving:
 • 34098 Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingsstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen
  Dit wetsvoorstel is op 2 september 2015 aangemeld voor plenaire behandeling.
  Het wetsvoorstel is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend.
 • 34219 Wijziging van de Kernenergiewet in verband met de instelling van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
  Dit wetsvoorstel is op 3 februari 2016 aangemeld voor plenaire behandeling.
  Het wetsvoorstel is door het kabinet aangemerkt als spoedeisend.
NB: plenaire wetgevingsdebatten worden pas gepland als leden zich er voor hebben ingeschreven.

2. Debatten:
 • Debat over het alcoholslot
  Aangevraagd door het lid Van Helvert (CDA) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 maart 2015.
 • Debat over onregelmatigheden bij de CO2-uitstoot van auto’s van Volkswagen
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 4 november 2015.
 • Debat over de uitkomsten van de klimaattop in Parijs
  Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 15 december 2015.
 • Debat over de incidenten bij kerncentrales in België
  Aangevraagd door het lid Van Tongeren (GL) in de regeling van werkzaamheden d.d. 12 januari 2016.
 • Debat over het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit
  Aangevraagd door het lid Dik-Faber (CU) in de regeling van werkzaamheden d.d. 28 januari 2016.
   
3. Dertigledendebatten:
 • Dertigledendebat over de invloed van de Fransen op de KLM
  Aangevraagd door het lid Graus (PVV) in de regeling van werkzaamheden d.d. 26 mei 2015.
 • Dertigledendebat over risico's van hormoonverstorende chemicaliën
  Aangevraagd door het lid Ouwehand (PvdD) in de regeling van werkzaamheden d.d. 10 september 2015.
 • Dertigledendebat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid
  Aangevraagd door het lid Van Veldhoven (D66) in de regeling van werkzaamheden d.d. 19 november 2015.

4. Tweeminutendebatten: Verslag Algemeen Overleg (VAO) en Verslag Schriftelijk Overleg (VSO):
 • VAO Omgevingswet (AO d.d. 21 januari 2016)
  Eerste spreker: het lid Albert de Vries (PvdA)
 • VAO Duurzaamheid en milieu (AO d.d. 28 januari 2016)
  Eerste spreker: het lid Wassenberg (PvdD)
 • VAO Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi (AO d.d. 3 februari 2016)
  Eerste spreker: het lid De Boer (VVD)