Commissievergaderingen

Maandag 2 november 2020

delegatie naar de NAVO-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 17:00 uur

NAVO PA - Parliamentary Election observation mission (EOM)

Werkbezoek
Georgia (besloten)

delegatie naar de OVSE-Assemblee

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

OVSE PA - Election Observation Mission to the 3 November 2020 General elections in the United States of America

Werkbezoek
VS (besloten)

nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie

Tijd vergadering 00:01 - 23:59 uur

IPU - 206th session of the Governing Council (Extraordinary virtual session)

Werkbezoek
On-line (besloten)

tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

Tijd vergadering 10:00 - 11:00 uur

Hoorzitting TCU

Hoorzitting
Enquêtezaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering 10:00 - 15:00 uur

Rondetafelgesprek (On)veiligheid in de turnsport

Rondetafelgesprek
Groen van Prinstererzaal

delegatie naar de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

Tijd vergadering 10:00 - 17:00 uur

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Committee on Political Affairs and Democracy meeting to be held by videoconference

Vergadering
On-line (besloten)

Infrastructuur en Waterstaat

Tijd vergadering 10:00 - 11:30 uur

Evaluatie OVV-aanbevelingen veiligheid vliegverkeer Schiphol (via videoverbinding)

Technische briefing
Tilanuskamer (besloten)

Financiën

Tijd vergadering 10:00 - 23:00 uur

Belastingplan 2021

Wetgevingsoverleg
Thorbeckezaal

tijdelijke commissie Aardgaswinning Groningen

Tijd vergadering 10:00 - 13:00 uur

Tijdelijke Commissie Aardgaswinning Groningen

Vergadering
Troelstrazaal (besloten)

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Tijd vergadering 11:00 - 16:00 uur

Emancipatie

Wetgevingsoverleg
Oude zaal

tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

Tijd vergadering 11:30 - 12:30 uur

Hoorzitting TCU

Hoorzitting
Enquêtezaal

parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

Tijd vergadering 12:00 - 16:00 uur

Procedurevergadering

Procedurevergadering
K4 (besloten)

parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag

Tijd vergadering 13:00 - 13:45 uur

Besloten gesprek via videoverbinding

Gesprek
Tilanuskamer (besloten)

Europese Zaken

Tijd vergadering tot 13:00 uur

[E-MAILPROCEDURE] EUZA - Algemeen overleg Raad Algemene Zaken handhaven of omzetten in schriftelijk overleg (svp reageren voor maandag 2 november te 13.00 uur)

E-mailprocedure
(besloten)

tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

Tijd vergadering 13:30 - 14:30 uur

Hoorzitting TCU

Hoorzitting
Enquêtezaal

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Tijd vergadering 14:00 - 17:00 uur

Gewasbeschermingsmiddelen

Algemeen overleg
Troelstrazaal

Financiën

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Fiche: Verordening Markten in Cryptoactiva (MiCA)

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Tijd vergadering tot 14:00 uur

Voorstel om het rondetafelgesprek Pensioenakkoord (deel 1) op dinsdag 3 november 2020 naar een andere datum te verplaatsen

E-mailprocedure
(besloten)

tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties

Tijd vergadering 15:00 - 16:00 uur

Hoorzitting TCU

Hoorzitting
Enquêtezaal

algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Tijd vergadering tot 16:00 uur

Raad Buitenlandse Zaken Handel

Inbreng schriftelijk overleg
(besloten)

Buitenlandse Zaken

Tijd vergadering 16:00 - 20:00 uur

VAO “niet-letale steun” aan niet-statelijke, gewapende groepen in het buitenland (AO d.d. 02/11)

Algemeen overleg
Groen van Prinstererzaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd vergadering tot 18:00 uur

Verzoek van het lid Hijink (SP) om voorafgaand aan het plenaire debat over het coronavirus meer informatie over (de effecten van) verschillende scenario's te ontvangen

E-mailprocedure
(besloten)