Technische briefing

Evaluatie OVV-aanbevelingen veiligheid vliegverkeer Schiphol (via videoverbinding)

Technische briefing: "Evaluatie OVV-aanbevelingen veiligheid vliegverkeer Schiphol (via videoverbinding) "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Convocatie commissieactiviteit
Download Herziene convocatie technische briefing Evaluatie OVV-aanbevelingen veiligheid vliegverkeer Schiphol (via videoverbinding) op 2 november 2020; blokindeling toegevoegd

Deelnemers


Agendapunten

1
De technische briefing zal als volgt worden ingevuld:

Details

 
Blok 1 (10.00 – 11.00 uur)
Ambtenaren IenW, KWINK Groep en NLR
 
Blok 2 (11.00 – 11.30 uur)
Onderzoeksraad voor Veiligheid