Algemeen overleg : Gewasbeschermingsmiddelen

De vergadering is geweest

2 november 2020
14:00 - 17:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
HERZIENE CONVOCATIE
(agendapunt * toegevoegd)

SPREEKTIJD PER FRACTIE 5 MINUTEN

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.J. Schouten
  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • S. van Veldhoven-van der Meer
  staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Deelnemers

 • D.J.G. Graus (PVV)
 • T.C. de Groot (D66)
 • F.P. Wassenberg (PvdD)
 • W.J. Moorlag (PvdA)
 • M.R.H.M. von Martels (CDA)
 • L. Bromet (GroenLinks)
 • F.W. Futselaar (SP)
 • A. (Aukje) de Vries (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Particulier gebruik azijn tegen onkruid en groene aanslag

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op enkele toezeggingen gedaan het VAO gewasbeschermingsmiddelen van 5 december 2019

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Gezondheidsraadsadvies gewasbescherming en omwonenden

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beleidsreactie Europese fact-finding mission biociden

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Reactie op verslag van de Europese Commissie over de evaluatie van verordeningen gewasbeschermingsmiddelen en maximale residulimieten

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van het antwoord aan Meten=Weten op de notitie ‘Tijd voor reflectie en handelen’

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de reactie op de brief van Pesticide Action Network Netherlands (PAN Nederland) met betrekking tot het bestrijdingsmiddelen beleid

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Advies over bestrijdingsmiddelen in Natura 2000-gebieden in Drenthe en reactie op de brief van Meten=Weten over intensieve teelten nabij Natura 2000-gebieden

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Particulier gebruik gewasbeschermingsmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF) gewasbescherming vergadering van oktober 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op rapport RIVM geïntegreerde knaagdierbeheersing

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Lijst van vragen en antwoorden inzake het uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030

  Te behandelen:

  Loading data