Mark Rutte ontving op donderdag 12 oktober de fractievoorzitters van D66, CDA en ChristenUnie. Rutte kreeg eerder op die dag de opdracht om een kabinet te vormen van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.
Mark Rutte ontving op donderdag 12 oktober de fractievoorzitters van D66, CDA en ChristenUnie. Rutte kreeg eerder op die dag de opdracht om een kabinet te vormen van deze drie partijen en zijn eigen partij, de VVD.

Kabinet VVD, CDA, D66 en ChristenUnie

De Tweede Kamer heeft Mark Rutte donderdag 12 oktober aangewezen als formateur. Dat gebeurde in een debat over het eindverslag van informateur Gerrit Zalm, dat hij dinsdag 10 oktober overhandigde aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib. Rutte heeft de opdracht gekregen om een kabinet te vormen van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Deze vier partijen presenteerden dinsdag 10 oktober hun regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst'.

Gesprek met koning Willem-Alexander

Koning Willem-Alexander ontvangt Voorzitter Khadija Arib op vrijdagochtend 13 oktober op villa de Eikenhorst. De Voorzitter informeert de Koning over de afronding van de informatiefase en het Kamerdebat waarin de Tweede Kamer Mark Rutte heeft aangewezen tot formateur. Sinds 2012 neemt de Tweede Kamer de regie over de kabinetsformatie. Daarvoor lag deze rol bij de Koning. Wel heeft de Voorzitter koning Willem-Alexander telkens op de hoogte gehouden van de kabinetsformatie en van de opdrachten die zij namens de Tweede Kamer aan de drie informat

Rutte wil kabinet op 26 oktober klaar hebben

Formateur Rutte streeft ernaar om de kabinetsploeg van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie op donderdag 26 oktober te presenteren. Dat zei hij tijdens het debat over de kabinetsformatie.

Debat over regeringsverklaring waarschijnlijk op 31 oktober en 1 november

Wat formateur Rutte betreft, volgt na de presentatie van het nieuwe kabinet op dinsdag 31 oktober en woensdag 1 november het debat over de regeringsverklaring. Maar het is uiteindelijk aan de Kamer om hier een beslissing over te nemen.

Voorlopig geen debatten in de Kamer

De Tweede Kamer zal pas weer debatteren en het vragenuur organiseren na het debat over de regeringsverklaring. Wel blijft een regeling van werkzaamheden altijd mogelijk. De Kamer stemde donderdag 12 oktober in met dit voorstel van Voorzitter Khadija Arib. De gedachte achter het opschorten van de debatten is dat het voor de Tweede Kamer weinig zin heeft om debatten te voeren met de demissionaire bewindspersonen nu er ook een nieuw regeerakkoord ligt.

Regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst'

Mark Rutte aan het woord in debat over kabinetsformatie
Mark Rutte (VVD) aan het woord in het debat over het eindverslag van informateur Zalm. Aan het einde van dit debat heeft de Tweede Kamer Mark Rutte aangesteld als formateur voor de kabinetsformatie.

Langste formatie in parlementaire geschiedenis

Na de verkiezingen van woensdag 15 maart volgde de langste formatie in de parlementaire geschiedenis. Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib is blij dat er nu een regeerakkoord ligt en dat er dus binnenkort een nieuw kabinet aantreedt: “De Kamer kan nu op volle kracht aan de slag. De Kamerleden kijken hiernaar uit. Het wordt tijd dat de Kamer haar controlerende en medewetgevende taak kan oppakken.”

Volgens informateur Zalm lag de lange duur van de kabinetsformatie aan het versplinterde politieke landschap na de verkiezingen, waardoor er ten minste vier partijen nodig waren voor een meerderheidscoalitie. “Het waren onderhandelingen met vier partijen met verschillende standpunten en achtergronden. Dat is complexer dan met twee partijen. En het kost dus ook tijd. Wel bewijst de lange duur van het proces dat de partijen over doorzettingsvermogen en verantwoordelijkheidsbesef beschikten.” Overigens betreurt de informateur het zeer dat delen van het regeerakkoord al zijn uitgelekt via de media, zeker naarmate de eindstreep van de onderhandelingen dichterbij kwam.

De fractievoorzitters van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie geven een toelichting op het regeerakkoord

Fracties VVD, CDA, D66 en ChristenUnie stemmen in

Op maandag 9 oktober stemden de fracties van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie na intern overleg op hoofdlijnen in met het conceptregeerakkoord. Wel kwamen de fracties nog met een aantal punten voor aanscherping van het conceptregeerakkoord. Na bespreking hiervan stelden de onderhandelaars op dinsdag 10 oktober het definitieve regeerakkoord vast.

Opdracht

Vanaf woensdag 28 juni 2017 is Gerrit Zalm informateur. Zijn opdracht was om te onderzoeken of het mogelijk is om een kabinet te vormen van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, dat streeft naar brede steun in de volksvertegenwoordiging. Bekijk het overzicht van de kabinetsformatie 2017, die begon na de verkiezingen van woensdag 15 maart.