16 maart: Edith Schippers verkenner

Edith Schippers, verkenner voor de kabinetsformatie, bood Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib op maandag 27 maart 2017 haar verslag aan in de Oude Zaal van de Tweede Kamer.
Edith Schippers, verkenner voor de kabinetsformatie, bood Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib op maandag 27 maart 2017 haar verslag aan in de Oude Zaal van de Tweede Kamer.

Een dag na de verkiezingen, op donderdag 16 maart 2017, kwamen de lijsttrekkers bij elkaar, op verzoek van Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib. Ze hebben hun opvattingen over de inrichting van de kabinetsformatie kenbaar gemaakt en Edith Schippers werd als verkenner voorgedragen door de VVD. Zij kon rekenen op breed draagvlak bij de aanwezige lijsttrekkers. Na afloop heeft de Kamervoorzitter koning Willem-Alexander geïnformeerd over de uitkomsten van de bijeenkomst. Dit deed ze in overleg met alle lijsttrekkers. Edith Schippers is maandag 20 maart begonnen aan haar werk als verkenner voor de kabinetsformatie. Alle lijsttrekkers gingenop deze dag bij haar langs.

28 maart: Edith Schippers informateur

Verkenner Edith Schippers in de plenaire zaal tijdens het debat over de verkiezingsuitslag.

De Tweede Kamer hield op dinsdag 28 maart een debat over de verkiezingsuitslag en de procedure voor de formatie. Aanvankelijk zou dit debat op donderdag 23 maart zijn, maar verkenner Schippers heeft om meer tijd gevraagd. De Kamer heeft in het debat op 28 maart Schippers aangewezen als informateur voor de kabinetsformatie. Zij zal onderzoeken of het mogelijk is om een stabiel kabinet te vormen met de VVD, het CDA, D66 en GroenLinks. In het debat over de verkiezingsuitslag heeft de Kamer dinsdag 28 maart uitgesproken dat de Tweede Kamervoorzitter en de Koning met een zekere regelmaat worden geïnformeerd over de voortgang van de gesprekken. Dinsdagavond 28 maart kreeg Schippers haar opdracht formeel uit handen van voorzitter Arib. Woensdagochtend 29 maart heeft informateur Schippers gelijktijdig de onderhandelaars van de verschillende partijen ontvangen. Dit zijn Mark Rutte en Halbe Zijlstra (VVD), Sybrand van Haersma Buma en Pieter Heerma (CDA), Alexander Pechtold en Wouter Koolmees (D66), Jesse Klaver en Kathalijne Buitenweg (GroenLinks).

Het regeerakkoord

Nederland kent veel verschillende politieke partijen. Het is nog nooit voorgekomen dat één partij meer dan 50% van de stemmen kreeg. Daardoor moeten partijen samenwerken om te regeren. Die samenwerking noemen we de coalitie. Partijen die niet meedoen aan de coalitie vormen de oppositie.

De coalitiepartijen die samen de nieuwe regering willen vormen, moeten het eens worden over een voorlopig regeerakkoord. Daarin staat wat de regering in de komende kabinetsperiode wil doen en bereiken. Daarover onderhandelen de fractievoorzitters onder leiding van de informateur. Het nieuwe kabinet moet het regeerakkoord uitvoeren, dus de afspraken omzetten in beleid.

Het voorlopige regeerakkoord wordt voorgelegd aan de Tweede Kamerfracties van de beoogde coalitiepartijen. Deze fracties kunnen nog commentaar leveren. Hoe meer commentaar, hoe groter de kans dat de partijen verder moeten onderhandelen. In dit stadium kan de formatie dus nog mislukken.

De formateur

Zijn de coalitiepartijen het helemaal eens? Dan begint de formateur met het vormen van een kabinet. De formateur zoekt ministers en staatssecretarissen en is ook degene die waarschijnlijk minister-president wordt. In het algemeen levert de grootste partij zowel de minister-president als de meeste ministers.

Zodra de nieuwe ministersploeg compleet is, komen de kandidaat-ministers bij elkaar. Deze bijeenkomst is vastgelegd in de Grondwet en heet het ‘constituerende beraad’. Daarin verklaren de ministers het eens te zijn met het regeerakkoord en leggen zij de taakverdeling definitief vast. Bij het aantreden van een nieuw kabinet benoemt en beëdigt de Koning de ministers en staatssecretarissen. Daarmee is de formatie ten einde en kan het regeren beginnen.

Meer informatie op deze website

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib ontving Edith Schippers in de Stadhouderskamer om kennis te maken en de opdracht voor een verkenning om te zetten in concrete afspraken.
Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib (rechts) ontving Edith Schippers op donderdag 16 maart in de Stadhouderskamer, in het gebouw van de Tweede Kamer. In dit gesprek hebben ze de opdracht voor een verkenning omgezet in concrete afspraken.
Op donderdag 16 maart 2017 kwamen de lijsttrekkers die op basis van de voorlopige verkiezingsuitslag zijn gekozen bij elkaar, op verzoek van Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib.
Op donderdag 16 maart 2017 kwamen de lijsttrekkers die op basis van de voorlopige verkiezingsuitslag zijn gekozen bij elkaar, op verzoek van Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib.