Onderhandelaars zijn het eens over regeerakkoord

De onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn het dinsdag 10 oktober 2017 eens geworden over een definitief regeerakkoord. Ook de Kamerfracties van de vier partijen stemden hiermee in. De onderhandelaars bereikten op maandag 9 oktober al overeenstemming over een conceptregeerakkoord. Dezelfde dag gaven de fracties van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie op hoofdlijnen hun goedkeuring, maar kwamen zij nog wel met een aantal punten voor aanscherping van het conceptregeerakkoord.

Onderhandelaars VVD, CDA, D66 en ChristenUnie

Informateur Zalm ging op woensdag 28 juni voor het eerst in gesprek met de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Vanaf woensdag 28 juni 2017 was Gerrit Zalm informateur. Zijn opdracht was om te onderzoeken of het mogelijk zou zijn om een kabinet te vormen van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, dat streeft naar brede steun in de volksvertegenwoordiging. Na een vakantieperiode van drie weken onderhandelden de vier partijen sinds woensdag 9 augustus verder onder leiding van informateur Zalm. De volgende onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie voerden gesprekken over de formatie van een nieuw kabinet:

  • VVD: Mark Rutte en Halbe Zijlstra
  • CDA: Sybrand van Haersma Buma en Pieter Heerma
  • D66: Alexander Pechtold en Wouter Koolmees
  • ChristenUnie: Gert-Jan Segers en Carola Schouten

Meer informatie

Elke werkdag onderhandelen

Onder leiding van informateur Zalm onderhandelden VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in principe elke werkdag. De Stadhouderskamer, in de Tweede Kamer, was het centrum van de kabinetsformatie. Maar omdat de onderhandelaars soms liever buiten het Binnenhof samenkwamen, waren er ook veel gespreksdagen in het Johan de Witthuis in Den Haag. De Tweede Kamer was volgens Zalm 'de natuurlijke plek' voor de informatiebesprekingen, maar het Johan de Witthuis bood voordelen ten opzichte van de Stadhouderskamer. “Daar kun je even in de tuin lopen. Dat is prettig voor de sfeer.”

Rol van de Koning

Tot 2012 werden (in)formateur(s) door het staatshoofd benoemd, toen koningin Beatrix. Sinds 2012 benoemt de Tweede Kamer de informateurs. Wel werd de Koning regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang van de gesprekken over de kabinetsformatie. Informateur Zalm ging bijvoorbeeld op woensdag 12 en donderdag 20 juli langs bij koning Willem-Alexander.

Onbetaalde erebaan

Voor zijn werk als informateur werd Zalm niet betaald. Informateur zijn is een erebaan, die is weggelegd voor personen die een jarenlange staat van dienst hebben in de politiek of de publieke sector. Zij blijken het beste in staat te zijn om politici met uiteenlopende standpunten en idealen bij elkaar te krijgen in één kabinet. Vaak zijn informateurs oud-ministers of zittende ministers. Zalm was van 2003 tot 2007 minister van Financiën en vicepremier in het kabinet-Balkenende II.

Opdracht aan informateur Zalm

Informateur Gerrit Zalm ontving op woensdag 28 juni 2017 zijn opdracht van Voorzitter Khadija Arib. Onder zijn leiding kwam uiteinelijk het kabinet-Rutte III tot stand.

Download bovenstaande rechtenvrije foto in hoge resolutie (4,1 MB)

Op woensdag 28 juni ontving informateur Zalm zijn opdracht uit handen van Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib. De informateur gaat onderzoeken of het mogelijk is om een kabinet te vormen van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, dat streeft naar brede steun in de volksvertegenwoordiging.

Eindverslag Tjeenk Willink

Zalm was de opvolger van Herman Tjeenk Willink als informateur voor de kabinetsformatie. Tjeenk Willink overhandigde op dinsdag 27 juni zijn verslag aan Kamervoorzitter Khadija Arib. Tjeenk Willink schreef in zijn eindverslag dat de enige optie voor een meerderheidskabinet uit vier partijen bestond: VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.