Wetsvoorstel

Verzamelwet SZW 2022

Dit wetsvoorstel wijzigt een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De wijzigingen betreffen zowel de arbeidswetgeving, de socialezekerheidswetgeving als wetgeving rondom de structuur van de uitvoeringsorganisaties.

Activiteiten

In afwachting van de nota naar aanleiding van het verslag.
12 okt 2021
28 sep 2021
Stemmingen

Besluit: Afgevoerd van lijst van controversiële onderwerpen (zie Besluit bij 35178-69).

15:00 - 15:10

Debat terugkijken
28 sep 2021
Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op 13 oktober 2021 te 14.00 uur.

16:30 - 17:30

22 sep 2021
14 sep 2021
09 sep 2021
Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.  In handen gesteld van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

14:05 - 14:06

Wetgevingsproces

27 aug 2021
Het wetsvoorstel is ingediend
09 sep 2021

Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
14 sep 2021

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
22 sep 2021

Plenaire vergadering: Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
28 sep 2021

Plenaire vergadering: Stemmingen

Stemmingen
28 sep 2021

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
12 okt 2021

Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
13 okt 2021

Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2022) (35897)

Inbreng verslag (wetsvoorstel)
02 nov 2021

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Meer zien

Documenten

30 aug 2021
Download Reactie VNG
08 okt 2021
Download Beslisnota
Alle documenten