Gang

Wetsvoorstel Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving

Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


Voor: 112
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 40 Voor
PvdA 36 Voor
SP 15 Tegen
CDA 13 Voor
D66 12 Tegen
PVV 12 Voor
ChristenUnie 5 Tegen
GroenLinks 4 Voor
SGP 3 Voor
GrBvK 2 Voor
GrKÖ 2 Tegen
PvdD 2 Tegen
50PLUS 1 Tegen
Houwers 1 Voor
Klein 1 Tegen
Van Vliet 1 Voor

Activiteiten

Stemmingen

Besluit: Aangenomen.

Tijd activiteit: 15:05 - 23:59

Plenair debat (wetgeving)

Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen.

Tijd activiteit: 13:30 - 23:59

Regeling van werkzaamheden

Tijd activiteit: 14:22 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten (zie agendapunt 15)

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Agenderen voor plenair debat.

Tijd activiteit: 14:00 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

Tijd activiteit: 10:15 - 11:30

Inbreng verslag (wetsvoorstel)

Tijd activiteit: 14:00 - 14:00

Regeling van werkzaamheden

Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd.

Tijd activiteit: 12:45 - 23:59

Procedurevergadering

Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 11 september 2014

Tijd activiteit: 13:30 - 14:30

Wetgevingsproces

 1. 1 juli 2014

  Het wetsvoorstel is ingediend

 2. 2 juli 2014

  Procedurevergadering (Let op: afwijkend tijdstip!!!)

  Procedurevergadering

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vastgesteld op 11 september 2014 

 3. 3 juli 2014

  Plenaire vergadering: Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al rondgezonden en gepubliceerd. 

 4. 11 september 2014

  Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving - 33980 (inbrengdatum verplaatst naar 23 september 2014)

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 5. 23 september 2014

  Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving - 33980

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

  Besluit: Inbreng geleverd. 

 6. 30 september 2015

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling. 

 7. 30 september 2015

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

  Besluit: Agenderen voor plenair debat. 

 8. 15 maart 2016

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 9. 16 maart 2016

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 10. 30 maart 2016

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 11. 26 mei 2016

  Verzoek van de leden Leijten (SP) en Bruins Slot (CDA) om nader verslag 3e nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving - 33980

  E-mailprocedure

 12. 1 juni 2016

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

 13. 2 juni 2016

  NADER VERSLAG - w.v. 33980 - 3e nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving

  Inbreng verslag (wetsvoorstel)

 14. 23 juni 2016

  Plenaire vergadering: Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 15. 29 juni 2016

  Procedures en brieven

  Procedurevergadering

  Besluit: Aangekondigde nadere informatie afwachten (zie agendapunt 15) 

 16. 30 juni 2016

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 17. 6 september 2016

  Plenaire vergadering: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

 18. 8 september 2016

  Plenaire vergadering: Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (33 980)

  Plenair debat (wetgeving)

  Besluit: Behandeld.  Agenderen voor stemmingen. 

 19. 13 september 2016

  Plenaire vergadering: Stemmingen

  Stemmingen

  Besluit: Aangenomen. 

 20. 13 september 2016

  Plenaire vergadering: Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

  Regeling van werkzaamheden

Documenten