Militair materieel - vooral tanks - op een defensieterrein

Het proces van verwerving van materieel en de uitvoering van materieelprojecten met betrekking tot infrastructuur, automatisering en exploitatie ligt vast in het Defensie Materieel Proces (DMP). In het DMP staat onder meer dat de Tweede Kamer wordt geïnformeerd over materieelprojecten vanaf 25 miljoen euro.

Het voorleggen van besluiten hierover aan de Kamer (de 'DMP-brieven') betekent niet dat de minister de Kamer formeel om toestemming vraagt voor het nemen van besluiten over het materieelproces. De politieke praktijk van de afgelopen 10 jaar laat wel zien dat er door de bewindspersonen van Defensie geen vervolgstappen zijn gezet in deze trajecten zonder dat de vaste commissie voor Defensie de betreffende DMP-brieven ‘voor kennisgeving heeft aangenomen’. Al dan niet na het stellen van schriftelijke vragen en/of het voeren van een algemeen overleg.