Militairen op een rij

 

 

 

 

 


De minister van Defensie informeert de commissie regelmatig over de personele bezetting van de krijgsmacht, onder andere in de vorm van voortgangsrapportages. De laatste jaren zijn er binnen het ministerie diverse grootschalige reorganisaties geweest. Dit proces is nog niet afgerond. Ook hierover informeert de minister de commissie regelmatig.