Uitgelicht : Ruimte voor Defensie

Meer ruimte voor Defensie staat centraal in het debat van de commissie voor Defensie op woensdag 19 juni 2024 van 14.00 tot 18.00 uur. Namens het kabinet is demissionair staatssecretaris Christophe van der Maat aanwezig.

Helicopter in de lucht met daaronder goederen aan netten.

Volg live

Het overleg is in de Thorbeckezaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Meer ruimte voor Defensie

Defensie groeit. Dit is nodig omdat de veiligheidssituatie in de wereld verandert. Defensie heeft niet alleen meer militairen en materieel nodig, maar ook meer ruimte. Bijvoorbeeld voor kazernes, opslagplaatsen voor munitie, laagvlieggebieden en oefenterreinen. In juli 2023 is het Nationaal Programma Ruimte (NPRD) voor Defensie gestart. Hierin geeft Defensie aan hoeveel ruimte nodig is om te zorgen dat het veilig blijft voor nu en in de toekomst.

Waar wil Defensie bouwen en oefenen?

Defensie heeft onderzocht wat de beste plek of manier voor Defensie is om te bouwen, oefenen of vliegen. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) staat waar er meer plekken kunnen komen om te oefenen, of om defensieactiviteiten uit te breiden.  De voorlopige plannen zijn voorgelegd aan burgers en lokale besturen. Bijvoorbeeld over munitieopslag in Groningen en Drenthe, een 'superkazerne' in de Flevopolder en nieuwe laagvlieggebieden bij de luchtmachtbases Leeuwarden en Volkel.

Reacties vanuit het land 

Op de notitie NRD kwamen ruim 2.200 reacties. Hoewel Nederlanders het nut en de noodzaak zien voor meer ruimte voor de krijgsmacht, zijn er ook zorgen over de toename van overlast. Defensie heeft haar plannen aangevuld en aangepast en ook alternatieve locaties aangegeven. Ook komt er een verdiepend onderzoek naar de gezondheidseffecten voor waar de jachtvliegtuigen vliegen.

Informatiebijeenkomsten

In juni en juli 2024 organiseert Defensie informatiebijeenkomsten in alle provincies.

Agenda

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen.

Terugkijken

Het overleg is terug te zien en het woordelijk verslag is te lezen zodra dit klaar is.