Militair personeel in tropenuitrusting

De grondwet schrijft voor dat de regering voorafgaand aan een uitzending de Tweede Kamer informeert over de inzet en het ter beschikking stellen van de krijgsmacht (artikel 100 van de Grondwet). Zowel de vaste commissie voor Defensie als de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken zijn hierbij betrokken.

Bij de besluitvorming over het al dan niet uitzenden van militairen heeft de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken het voortouw. Zodra een missie van start is gegaan, neemt de vaste commissie voor Defensie het voortouw over. De commissies worden door de regering geïnformeerd over de voortgang van de uitzendingen.