Nicolien van Vroonhoven

Portretfoto Nicolien van Vroonhoven (NSC) met partijlogo linksonder

Samenvatting

Nicolien van Vroonhoven is geboren in Bussum op 9 april 1971 en woont in Hilversum. Zij is in totaal 3028 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Moties

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Nicolien van Vroonhoven.

Gewijzigde motie van de leden Van Vroonhoven en Ceder over onderzoeken hoe de Mediawet zo aangepast kan worden dat de regering niet langer kan ingrijpen in besluiten van het Commissariaat (t.v.v. 32827-308)

Motie van de leden Van Vroonhoven en Ceder over de Mediawet zo aanpassen dat de regering niet langer kan ingrijpen in besluiten van het Commissariaat voor de Media

Motie van het lid Kamminga c.s. over het instellen van een werkgroep om een integraal beeld te krijgen van de opvolging en samenhang van de aanbevelingen die in verschillende rapporten zijn gedaan om de werkwijze van de Kamer te versterken

35867-10
Indiener Roelien Kamminga
Kamerlid VVD

Motie van het lid Stultiens c.s. over het door de Kamer onderschrijven van de analyse, conclusies en aanbevelingen uit het rapport

35867-9

Motie van de leden Van Vroonhoven en Diederik van Dijk over het wetsvoorstel Wijziging vermelding geslacht in geboorteakte binnen een maand intrekken

Motie van het lid Bikker c.s. over het laten afnemen van het aantal onlinegokkers als uitgangspunt van beleid formuleren

24557-229

Motie van het lid Van Nispen c.s. over een verbod op onlinespelen met een aantoonbaar zeer hoog risico

24557-235
Indiener Michiel van Nispen
Kamerlid SP

Motie van het lid Bikker c.s. over het voor gemeenten mogelijk maken om beperkingen te stellen aan de openingstijden van vestigingen van Holland Casino

24557-228

Motie van het lid Van Nispen c.s. over het verplichten van kansspelaanbieders om BKR-toetsen uit te voeren

24557-233
Indiener Michiel van Nispen
Kamerlid SP

Motie van het lid Bikker c.s. over de verantwoordelijkheid voor het gokpreventiebeleid beleggen bij het ministerie van VWS

24557-230

Motie van het lid Van Nispen c.s. over het zo snel mogelijk nemen van maatregelen en niet de evaluatie van de Wet kansspelen op afstand afwachten

24557-236
Indiener Michiel van Nispen
Kamerlid SP

Motie van het lid Van Nispen c.s. over het verruimen van aansprakelijkheid van onlinekansspelaanbieders richting individuen bij schending van de zorgplichtregels voor verslavingspreventie

24557-231
Indiener Michiel van Nispen
Kamerlid SP

Motie van het lid Van Nispen c.s. over het verbieden van onlinereclames voor onlinekansspelen

24557-232
Indiener Michiel van Nispen
Kamerlid SP

Motie van het lid Van Nispen c.s. over het de KSA mogelijk maken om gebruik te maken van fake-ID's voor controle op kansspelaanbieders

24557-234
Indiener Michiel van Nispen
Kamerlid SP

Motie van het lid Bikker c.s. over het opstellen van een protocol voor omgang met onlinegokbedrijven

24557-227