Raymond de Roon

Samenvatting

Raymond de Roon is geboren in Amsterdam op 1 september 1952 en woont in Aardenburg. Hij/zij/hen is in totaal 17 jaar actief in de Tweede Kamer, 6293 dagen om precies te zijn.

Links naar sociale media

Meer info

Amendementen

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Raymond de Roon.

Amendement van de leden De Roon en Fritsma over het stopzetten van de Nederlandse bijdrage aan het Internationaal Strafhof

35570-V-61
Indiener Raymond de Roon
Kamerlid PVV

Amendement van de leden Fritsma en De Roon over middelen voor oefeningen door het Korps Mariniers

35570-X-17
Indiener S.R. Fritsma
Tweede Kamerlid

Amendement van het lid De Roon waarmee geƫxpliciteerd wordt dat een visum verleend voor toegang tot een van de landen of openbare lichamen niet geldt als visum voor toegang tot Nederland

32415-(R1915)-17
Indiener Raymond de Roon
Kamerlid PVV

Amendement van het lid De Graaf c.s. dat ertoe strekt de standaardtermijn voor de verlening van het Nederlanderschap niet naar zeven jaren, maar naar tien jaren te verlengen

33852-(R2023)-38
Indiener M. de Graaf
Tweede Kamerlid

Amendement van het lid De Roon over het continueren van de financiering van Holland Gateway

33400-V-51
Indiener Raymond de Roon
Kamerlid PVV

Amendement van het lid De Roon over het beschikbaar stellen van een budget van 42 miljoen euro vor de binnenlandse taakstelling van de Koninklijke Marechaussee

33400-X-27
Indiener Raymond de Roon
Kamerlid PVV

Subamendement van de leden De Roon en Graus over een levenslang houdverbod bij zwaar lichamelijk letsel bij een dier dan wel de dood van het dier

30511-35
Indiener Raymond de Roon
Kamerlid PVV

Subamendement van de leden De Roon en Graus op het amendement van de leden Thieme en Teeven onder nr. 25 betreffende het toevoegen van een onderdeel over wijziging van 195 Sr

30511-33
Indiener Raymond de Roon
Kamerlid PVV

Subamendement van de leden De Roon en Graus over het laten vervallen van de mogelijkheid van de schadevergoeding voor de dader

30511-34
Indiener Raymond de Roon
Kamerlid PVV

Amendement van de leden De Krom en De Roon en ter vervanging van nr. 28 over het uitsluiten van het gezinsreferentschap van personen die zich hebben schuldig gemaakt aan bepaalde misdrijven

32052-30
Indiener P. de Krom
Tweede Kamerlid

Amendement van de leden De Krom en De Roon ter vervanging van nr. 14 over het uitsluiten van het gezinsreferentschap van personen die zich hebben schuldig gemaakt aan bepaalde misdrijven

32052-28
Indiener P. de Krom
Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Fritsma en De Roon over het in de wet laten staan van de gangbare toetsing aan de verblijfsvoorwaaarden na afgifte van de MVV en voor het verkrijgen van de verblijfsvergunning

32052-15
Indiener S.R. Fritsma
Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Fritsma en De Roon over het uitsluiten van bepaalde individuen als gezinsreferent

32052-16
Indiener S.R. Fritsma
Tweede Kamerlid

Gewijzigd amendement van het lid De Roon ter vervanging van nr. 8 over het op eenduidige wijze regelen van strafverzwarende omstandigheden

31810-9
Indiener Raymond de Roon
Kamerlid PVV

Amendement van het lid De Roon over het op eenduidige wijze regelen van strafverzwarende omstandigheden

31810-8
Indiener Raymond de Roon
Kamerlid PVV