Anne-Marijke Podt

Portretfoto Anne-Marijke Podt met partijlogo D66

Samenvatting

Anne-Marijke Podt is geboren in Papendrecht op 16 januari 1975 en woont in Utrecht. Zij is in totaal 1044 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Amendementen

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Anne-Marijke Podt.

Amendement van het lid Van Nispen c.s. ter vervanging van nr. 11 over een horizonbepaling voor de verlenging van de beslistermijn voor een nareizend gezinslid

36349-13
Indiener Michiel van Nispen
Kamerlid SP

Amendement van het lid Koekkoek c.s. ter vervanging van nr. 10 over een begrenzing van de verlengingsmogelijkheden

36349-12
Indiener Marieke Koekkoek
Kamerlid Volt

Amendement van het lid Koekkoek c.s. ter vervanging van nr. 8 over een begrenzing van de verlengingsmogelijkheden

36349-10
Indiener Marieke Koekkoek
Kamerlid Volt

Amendement van de leden Van Nispen en Podt over een horizonbepaling voor de verlenging van de beslistermijn voor een nareizend gezinslid

36349-9
Indiener Michiel van Nispen
Kamerlid SP

Amendement van het lid Van Nispen c.s. ter vervanging van nr. 9 over een horizonbepaling voor de verlenging van de beslistermijn voor een nareizend gezinslid

36349-11
Indiener Michiel van Nispen
Kamerlid SP

Amendement van het lid Boswijk c.s. over financiering van het Veteranen Search Team

36410-X-40
Indiener Derk Boswijk
Kamerlid CDA

Amendement van het lid Podt over het handhaven van de eis van een gevangenisstraf van ten minste zestig maanden

36196-7
Indiener Anne-Marijke Podt
Kamerlid D66

Amendement van het lid Podt over een schulduitsluitingsgrond voor personen handelend als hulpverlener van een humanitaire organisatie

36414-6
Indiener Anne-Marijke Podt
Kamerlid D66

Gewijzigd amendement van het lid Van den Brink c.s. ter vervanging van nr. 17 over het verlengen van de fase van vrijwilligheid

36333-72
Indiener G. van den Brink
Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Koekkoek c.s. ter vervanging van nr. 11 over kwaliteitskaders voor kwetsbare groepen

36333-18
Indiener Marieke Koekkoek
Kamerlid Volt

Amendement van het lid Van den Brink c.s. ter vervanging van nr. 16 over het verlengen van de fase van vrijwilligheid

36333-17
Indiener G. van den Brink
Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Van den Brink c.s. over het verlengen van de fase van vrijwilligheid

36333-16
Indiener G. van den Brink
Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Ceder c.s. over de programmaonderdelen ‘NT2 aan kansrijke asielzoekers’ en ‘Meedoenbalies’

36200-XV-21
Indiener Don Ceder
Kamerlid ChristenUnie

Nader gewijzigd amendement van de leden Podt en Ceder over het verkorten van de termijn voor stabiel hoofdverblijf tot ten minste vijf jaar

35688-(R2151)-11
Indiener Anne-Marijke Podt
Kamerlid D66

Gewijzigd amendement van de leden Podt en Ceder over het verkorten van de termijn voor stabiel hoofdverblijf tot ten minste vijf jaar

35688-(R2151)-10
Indiener Anne-Marijke Podt
Kamerlid D66