Gideon van Meijeren

Samenvatting

Gideon van Meijeren is geboren in Doetinchem op 27 mei 1988 en woont in Heino. Hij is in totaal 1146 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Biografie

“Het hart van de democratie moet weer gaan kloppen”

Ik maak me zorgen over de democratie in Nederland. In mijn werk als wetgevingsjurist, onder andere op het ministerie van Binnenlandse Zaken, kreeg ik steeds meer zicht op de staat van onze democratische rechtsstaat, en dat stemde me niet vrolijk. Ik heb de stellige overtuiging dat de stem van de Nederlandse bevolking niet meer het hoogste gezag heeft. De belangen van burgers raken vertroebeld door regeerakkoorden, partijdiscipline en het feit dat we zijn opgegaan in de EU.

Zwevende kiezer

Toen Forum voor Democratie werd opgericht, was er eindelijk een partij waar mijn zorgen een van de kernthema's bleken te zijn. Ik was nooit van plan om de politiek in te gaan en was een zwevende kiezer, maar Forum past heel goed bij mij. Ik raakte betrokken bij de partij en heb inmiddels veel ervaring opgedaan als fractiemedewerker in de Tweede Kamer en als Statenlid in de provincie Zuid-Holland. En ik vind het een grote eer om ook Kamerlid te mogen zijn.

Vrijheid van meningsuiting

In de Kamer wil ik opkomen voor grondrechten die onder druk staan, zoals de vrijheid van meningsuiting en het recht om te demonstreren. Ik wil de Nederlandse burger zijn stem weer teruggeven. Daarom is onder andere het referendum ook zo'n belangrijk punt voor Forum voor Democratie. 

Onderwijs

  • Wetgevingsjurist, Academie voor Wetgeving, Den Haag, 2015 - 2017
  • Rechtsgeleerdheid, Radboud Universiteit, Nijmegen, 2011 - 2015
  • Korte officiersopleiding , Koninklijke Militaire Academie , Breda, 2008 - 2009
  • Propedeuse HBO Rechten, Juridische Hogeschool Avans-Fontys, Tilburg, 2006 - 2007
  • HAVO, Ulenhof college, Doetinchem, 2000 - 2006

Loopbaan

  • Lid Provinciale Staten Forum voor Democratie Zuid-Holland , Forum voor Democratie , Portefeuille: Klimaat en Stikstof , 2019
  • Beleidsmedewerker Forum voor Democratie Tweede Kamer , Forum voor Democratie , Den Haag, 2018
  • Wetgevingsjurist, Tweede Kamer, Den Haag, Wetgevingsjurist bij bureau wetgeving, 2017 - 2018
  • Wetgevingsjurist, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 2015 - 2017
  • Militair medewerker ICT, Koninklijke Landmacht, 2008 - 2011