Harmen Krul

Portretfoto Harmen Krul met partijlogo CDA

Samenvatting

Harmen Krul is geboren in Blaricum op 19 mei 1994 en woont in Den Helder. Hij is in totaal 392 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Moties

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Harmen Krul.

Motie van het lid Teunissen c.s. over een voorstel waarmee VWS verder kan bijdragen aan meer gezonde, groene schoolpleinen

32793-721

Motie van de leden Daniëlle Jansen en Krul over in kaart brengen of en hoe alcoholmarketing verboden kan worden via wetgeving

32793-727
Indiener D.E.M. (Daniëlle) Jansen
Tweede Kamerlid

Motie van het lid Teunissen c.s. over een verbod op reclame voor ongezond voedsel

32793-722

Motie van het lid Slagt-Tichelman c.s. over een integraal langetermijnplan om sociaal-economische gezondheidsverschillen te verkleinen en preventiedoelen te halen

32793-719

Motie van het lid Diederik van Dijk c.s. over strenge handhaving van de artikelen waar lokaal beleid de handhaving van het experiment bepaalt

36279-12
Indiener Diederik van Dijk
Kamerlid SGP

Motie van het lid Bikker c.s. over ook voor het wietexperiment in Amsterdam-Oost het ingezetenencriterium hanteren

36279-10

Motie van het lid Bikker c.s. over opvolging geven aan de adviezen van de politie en het Openbaar Ministerie gedurende het wietexperiment

36279-11

Gewijzigde motie van het lid Bikker c.s. over een landelijke campagne om drugsgebruikers te confronteren met de gevolgen van drugsgebruik voor de samenleving (t.v.v. 36159-13)

36159-24

Motie van de leden Daniëlle Jansen en Krul over een onderzoek naar de haalbaarheid van een breder rookverbod in de nabijheid van kinderen

36410-XVI-62
Indiener D.E.M. (Daniëlle) Jansen
Tweede Kamerlid

Motie van de leden Krul en Westerveld over de meerjarige nationale strategie voor mensen met een handicap en de werkagenda voor het voorjaarsreces van 2024 naar de Tweede Kamer sturen

36410-XVI-64
Indiener Harmen Krul
Kamerlid CDA

Motie van het lid Bikker c.s. over stoppen met het eisen van een mantelzorgverklaring

36410-XVI-69

Motie van het lid Bikker c.s. over het afschaffen van de premieopslag voor verzekerden met een betalingsachterstand

36410-XVI-70

Motie van de leden Krul en Bikker over een afstandscriterium voor verkooppunten van tabak en vapes op plaatsen waar vaak jongeren komen

36410-XVI-63
Indiener Harmen Krul
Kamerlid CDA

Motie van het lid Bikker c.s. over een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van de abslute en relatieve stijging van het aantal euthanasiegevallen

36410-XVI-71

Motie van het lid Slagt-Tichelman c.s. over onderzoek naar een bekostingingsaanpassing om de specialist ouderengeneeskunde als regiebehandelaar mogelijk te maken

36410-XVI-54