Barbara Kathmann

Portretfoto Barbara Kathmann met partijlogo GroenLinks PvdA

Samenvatting

Barbara Kathmann is geboren in Rotterdam op 12 mei 1978 en woont in Rotterdam. Zij is in totaal 1152 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Amendementen

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Barbara Kathmann.

Gewijzigd amendement van de leden Kathmann en Sneller ter vervanging van nr. 13 over het handhaven van het 'nee, tenzij'-principe voor persoonsgegevens met de mogelijkheid persoonsgegevens bij amvb met zware voorhang uit te zonderen

36382-16

Amendement van het lid Kathmann over het handhaven van het 'nee, tenzij'-principe voor persoonsgegevens met de mogelijkheid persoonsgegevens bij amvb uit te zonderen

36382-13

Gewijzigd amendement van de leden Kathmann en Van Kent ter vervanging van nr. 6 over middelen voor koopkrachtverbetering voor werkenden in sociale ontwikkelbedrijven

36410-B-9

Gewijzigd amendement van het lid Kathmann ter vervanging van nr. 53 over middelen voor extra meedoenbalies

36410-XV-58

Amendement van het lid Kathmann over middelen voor koopkrachtverbetering voor werkenden in sociale ontwikkelbedrijven

36410-B-6

Amendement van het lid Ceder c.s. ter vervanging van nr. 4 over het vrijmaken van middelen uit de aanpak geldzorgen armoede en schulden ter dekking van een amendement over verhoging van de minimumlonen op Caribisch Nederland

36435-XV-6
Indiener Don Ceder
Kamerlid ChristenUnie

Gewijzigd amendement van het lid Ceder c.s. ter vervanging van nr. 27 over middelen voor verhoging van het minimumloon in Caribisch Nederland

36410-XV-39
Indiener Don Ceder
Kamerlid ChristenUnie

Gewijzigd amendement van het lid Kathmann ter vervanging van nr. 26 over middelen voor extra meedoenbalies

36410-XV-53

Amendement van het lid Kathmann over middelen voor extra meedoenbalies

36410-XV-26

Amendement van het lid Van Weyenberg c.s. over middelen voor SER Diversiteit in Bedrijf

36410-XV-13
Indiener S.P.R.A. van Weyenberg
Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Van der Lee c.s. over middelen voor armoedebestrijding

36350-XV-5

Amendement van het lid Van der Lee c.s. ter vervanging van nr. 5 over middelen voor armoedebestrijding

36350-XV-6

Amendement van het lid Westerveld c.s. over het uitzonderen van personen met een beperking of aandoening van de partnerinkomenstoets

36245-8

Amendement van het lid Westerveld c.s. over het uitzonderen van personen met een beperking of aandoening van de kostendelersnorm

36245-7

Amendement van de leden Kathmann en Van der Lee over gelijke beloning tussen mannen en vrouwen

35673-13