Julian Bushoff

Portretfoto Julian Bushoff met partijlogo GL-PvdA

Samenvatting

Julian Bushoff is geboren in Groningen op 21 maart 1997 en woont in Groningen. Hij is in totaal 514 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Amendementen

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Julian Bushoff.

Amendement van het lid Bushoff over uitbreiding van de vergunningplicht bij het starten van een zorginstelling

36357-15

Amendement van het lid Bushoff over een proportionele jaarverantwoording ter vermindering van de administratieve lasten voor micro zorgaanbieders

36357-14

Nader gewijzigd amendement van de leden Beckerman en Bushoff ter vervanging van nr. 35 over het opnemen van een escalatieladder voor vergunninghouders die zich niet aan de regels van de wet houden

36441-39
Indiener Sandra Beckerman
Kamerlid SP

Nader gewijzigd amendement van de leden Beckerman en Bushoff ter vervanging van nr. 33 over een nazorgplan voor Groningen inzake monitoring en kennisontwikkeling

36441-38
Indiener Sandra Beckerman
Kamerlid SP

Gewijzigd amendement van de leden Beckerman en Bushoff ter vervanging van nr. 22 over het opnemen van een escalatieladder voor vergunninghouders die zich niet aan de regels van de wet houden

36441-35
Indiener Sandra Beckerman
Kamerlid SP

Nader gewijzigd amendement van het lid Beckerman c.s. ter vervanging van de nrs. 12 en 18 over het direct beëindigen van de gaswinning uit het Groningerveld

36441-34
Indiener Sandra Beckerman
Kamerlid SP

Gewijzigd amendement van de leden Beckerman en Bushoff ter vervanging van nr. 13 over een nazorgplan voor Groningen inzake monitoring en kennisontwikkeling

36441-33
Indiener Sandra Beckerman
Kamerlid SP

Gewijzigd amendement van de leden Bushoff en Beckerman ter vervanging van nr. 17 over het voorkomen van grotere verschillen tussen de behandeling van gedupeerden van de gaswinning uit het Groningenveld

36441-32

Amendement van de leden Beckerman en Bushoff over het opnemen van een escalatieladder voor vergunninghouders die zich niet aan de regels van de wet houden

36441-22
Indiener Sandra Beckerman
Kamerlid SP

Amendement van de leden Beckerman en Bushoff ter vervanging van nr. 8 over het nadrukkelijk benoemen van het voorkomen van nadelige gevolgen als onderdeel van de nazorg

36441-14
Indiener Sandra Beckerman
Kamerlid SP

Gewijzigd amendement van de leden Beckerman en Bushoff ter vervanging van nr. 9 over het direct beëindigen van de gaswinning uit het Groningerveld

36441-18
Indiener Sandra Beckerman
Kamerlid SP

Gewijzigd amendement van de leden Beckerman en Bushoff ter vervanging van nr. 10 over het preciseren van de verjaringstermijn bij schade door bodemdaling vanwege de gaswinning in het Groningenveld

36441-19
Indiener Sandra Beckerman
Kamerlid SP

Amendement van de leden Bushoff en Beckerman over het voorkomen van grotere verschillen tussen de behandeling van gedupeerden van de gaswinning uit het Groningenveld

36441-17

Amendement van de leden Beckerman en Bushoff over het direct beëindigen van de gaswinning uit het Groningerveld

36441-9
Indiener Sandra Beckerman
Kamerlid SP

Amendement van de leden Beckerman en Bushoff over een nazorgplan voor Groningen inzake monitoring en kennisontwikkeling

36441-13
Indiener Sandra Beckerman
Kamerlid SP