Julian Bushoff

Portretfoto Julian Bushoff met partijlogo GL-PvdA

Samenvatting

Julian Bushoff is geboren in Groningen op 21 maart 1997 en woont in Groningen. Hij is in totaal 468 dagen actief in de Tweede Kamer.

Links naar sociale media

Meer info

Amendementen

Ingediend (mede) in de Tweede Kamer door Julian Bushoff.

Amendement van het lid Bushoff 36410-XVI-133 c.s. ter vervanging van nr. 131 over 27 miljoen euro voor post-COVID-poliklinieken

36410-XVI-133

Amendement van het lid Bushoff 36410-XVI-131 c.s. ter vervanging van nr. 130 over 27 miljoen euro voor post-COVID-poliklinieken

36410-XVI-131

Amendement van het lid Bushoff 36410-XVI-130 c.s. ter vervanging van nr. 42 over 27 miljoen euro voor post-COVID-poliklinieken

36410-XVI-130

Amendement van het lid Bushoff c.s. ter vervanging van nr. 37 over 27 miljoen euro voor post-COVID-poliklinieken

36410-XVI-42

Gewijzigd amendement van het lid Bushoff c.s. ter vervanging van nr. 38 over extra middelen voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten

36410-XVI-41

Gewijzigd amendement van het lid Bushoff c.s. ter vervanging van nr. 20 over extra middelen voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten

36410-XVI-38

Amendement van het lid Bushoff c.s. over 27 miljoen euro voor post-COVID-poliklinieken

36410-XVI-37

Amendement van het lid Bushoff over extra middelen voor zorgmedewerkers met langdurige post-COVID klachten

36410-XVI-20

Amendement van de leden Bushoff en Van den Berg over een zware voorhang voor de beschikbaarheids- en bereikbaarheidseisen van acute zorg

36278-11

Amendement van de leden Bushoff en Van den Berg over extra waarborgen bij de sluiting van een spoedeisende hulp post

36278-10

Amendement van het lid Van der Graaf c.s. ter vervanging van nr. 8 over het regelen dat iedere gemeente, provincie en elk waterschap en openbaar lichaam voorwaarden bepaalt waaronder inwoners en maatschappelijke partijen taken van het bestuursorgaan kunnen uitvoeren

36210-10
Indiener S.J.F. van der Graaf
Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Van der Graaf c.s. over het regelen dat iedere gemeente, provincie en elk waterschap en openbaar lichaam voorwaarden bepaalt waaronder inwoners en maatschappelijke partijen taken van het bestuursorgaan kunnen uitvoeren

36210-8
Indiener S.J.F. van der Graaf
Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Hammelburg c.s. ter vervanging van nr. 28 over een rechtmatigheidstoets bij de derde verlenging van de eindtermijn

36263-30
Indiener A.R. Hammelburg
Tweede Kamerlid

Amendement van het lid Hammelburg c.s. ter vervanging van nr. 29 over een extra waarborg voor gegevensdeling met buitenlandse diensten

36263-31
Indiener A.R. Hammelburg
Tweede Kamerlid

Amendement van de leden Bushoff en Ellemeet over zeker stellen dat donorkinderen geïnformeerd worden over een genetische aandoening als het College niet beschikt over de contactgegevens van het donorkind zelf

35870-26