Rapporteurs

Kamercommissies kunnen leden benoemen tot rapporteur voor een bepaald onderwerp. Een rapporteur verdiept zich in het onderwerp en adviseert de commissie over de behandeling. Meestal benoemt een commissie twee of meer leden tot rapporteur voor een onderwerp. De rapporteurs kunnen een beroep doen op ondersteuning door de ambtenaren bij de Tweede Kamer.

Lopende rapporteurschappen

Koninkrijksrelaties en Europa

Jorien Wuite (D66)

Roelien Kamminga (VVD)

Deze leden zullen in 2023 diverse gesprekken in Brussel voeren om voor de commissie het overzicht te bieden op vraagstukken die binnen dit onderwerp een rol spelen. Hiermee willen zij de informatiepositie van de commissie versterken en bijdragen aan een optimale behandeling van dit thema (de relatie van het Caribisch deel van het Koninkrijk met de EU) in de Tweede Kamer.