IPKO

Het halfjaarlijkse IPKO (Interparlementair Koninkrijksoverleg) is bedoeld als instrument voor directe communicatie en persoonlijke ontmoetingen tussen de leden van de parlementen van de 4 landen in het Koninkrijk: Curaçao, Aruba, Sint Maarten en Nederland. Doorgaans vindt in januari het overleg in één van de Caribische landen plaats, in juni wordt het door de Eerste en Tweede Kamer in Den Haag georganiseerd. De gemaakte afspraken worden na de bijeenkomsten ter reactie voorgelegd aan het kabinet. De IPKO-bijeenkomsten zijn openbaar en via livestream te volgen voor geïnteresseerden.

Het eerstvolgende IPKO wordt in juni 2024 in Den Haag georganiseerd.