Staatkundige verhoudingen

Deze commissie overlegt regelmatig met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die verantwoordelijk is voor ‘Koninkrijksrelaties incl. wederopbouw Bovenwindse eilanden’. In de praktijk gaat het daarbij om een goede samenwerking en verstandhouding tussen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten, de vier landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Aruba maakte zich op 1 januari 1986 los uit de Nederlandse Antillen en werd een zelfstandig land binnen het Koninkrijk. Op 10 oktober 2010 volgden Curaçao en Sint Maarten het voorbeeld van Aruba en werden de staatkundige verhoudingen in het Koninkrijk en daarmee het Statuut, opnieuw gewijzigd. De Nederlandse Antillen werden opgeheven en Bonaire, Sint Eustatius en Saba werden Nederlandse gemeenten.

Beleidsthema's die spelen op het terrein van de commissie zijn onder andere wederopbouw na orkaan Irma, de financiering van Caribisch Nederland, bestaanszekerheid en steun aan de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dit zijn maar enkele voorbeelden van het grote aantal thema´s die onder de verantwoordelijkheid van de commissie vallen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de staf van de commissie.